Přístup firem k zaměstatncům: Kontrola, nebo špehování zaměstnanců?

Tři pětiny firem zpracovávají zaměstnanecká data, pouze třetina zaměstnanců k tomu má důvěru.Více než 62 procent firem využívá nové technologie ke shromažďování a vyhodnocování údajů o svých zaměstnancích a jejich práci. Ale pouze necelá jedna třetina (30 procent) zaměstnanců má důvěru v to, že se s jejich údaji nakládá odpovědně. Využívání nových zdrojů dat o pracovnících také snižuje důvěryhodnost firem v očích jejich zaměstnanců (52 procent).

Takové jsou výsledky studie nazvané Decoding Organizational DNA (Odhalování firemní DNA), kterou vypracovala společnost Accenture. Vychází z odpovědí 1400 vedoucích představitelů firem a deseti tisíců pracovníků ve 13 odvětvích z Austrálie, Brazílie, Číny, Francie, Indie, Itálie, Japonska, Německa, Nizozemska, Španělska, Švýcarska, Velké Británie a USA.

Obavy i důvěra

Nedávné skandály vyvolané zneužitím údajů vedly 64 procent respondentů k obavám z toho, že jejich údaje mohou být ohroženy podobně. Překvapivě ale 92 procent pracovníků souhlasí se shromažďováním dat o nich a o jejich práci. Ovšem pouze pod jednou podmínkou – že to zlepší jejich produktivitu nebo pracovní podmínky, případně pokud z toho pro ně vyplynou nějaké osobní výhody.

Více než šest z deseti zaměstnanců (62 procent) by osobní údaje o své práci vyměnilo za nějakou výhodu, odměnu nebo benefit přizpůsobený jejich potřebám a 61 procent by tak učinilo výměnou za příležitosti k učení a rozvoji přizpůsobené jim na míru.

30 procent. Pouze tolik šéfů firem je přesvědčeno, že používá údaje o pracovnících zodpovědným způsobem.

Společnosti, které zavádějí odpovědné strategie zpracovávání údajů, se mohou těšit na růst příjmů až o 12,5 procent vyšší než společnosti, které odpovědné strategie v této oblasti zavést nedokázaly.

Opatrní manažeři

Reakce vedení firem na řešení otázky údajů o zaměstnancích se značně liší. Téměř jedna třetina (31 procent) dotazovaných vedoucích pracovníků v reprezentativním průzkumu společnosti Accenture uvedla, že neinvestují do technologií shromažďování údajů o pracovní síle tak, jak by chtěli. Obávají se totiž následné reakce zaměstnanců.

Přibližně stejný počet (32 procent) do těchto technologií investuje a otázky odpovědnosti řeší až v okamžiku, kdy se vyskytne nějaký problém.

„Je zřejmé, že vrcholový management firem vstupuje do nové éry nakládání s údaji o zaměstnancích bez přiměřených nástrojů a strategií, které by jim pomohly řídit růst příjmů díky větší důvěře zaměstnanců,“ zhodnotila výsledky studie Eva-Sage Gavinová, která vede v Accenture oblast Talent & Organization.

Jak na odpovědný byznys?

Kontrola, důvěra

Pokud firmy svým zaměstnancům ponechají větší kontrolu nad jejich vlastními údaji, získají tím nejen jejich důvěru, ale budou moci využít více poznatků, které jim pomohou zlepšit výkonnost. Téměř tři čtvrtiny (73 procent) dotazovaných zaměstnanců chtějí vlastnit údaje týkající se jejich práce a vzít si je s sebou, pokud v dané pracovní pozici skončí – a více než polovina (56 procent) šéfů firem je tomuto požadavku nakloněna.

Odpovědnost, výhody

Pokud chtějí lídři firem vytvářet výhody pro všechny, musejí v rámci vrcholového vedení sdílet odpovědnost a zapojit zaměstnance do návrhů systémů zacházení s údaji o pracovní síle. V dnešní době tyto systémy spolu se zaměstnanci vytváří méně než jedna třetina firem (29 procent), přestože třetina (33 procent) tuto spolupráci plánuje.

Lidé, technologie

Firmy musejí využívat umělou inteligenci a jiné technologie, aby zajistily svým zaměstnancům více příležitostí k růstu, zlepšily podmínky a podpořily diverzitu na pracovišti. Více než čtyři z pěti zaměstnanců (82 procent) uvedli, že spolehlivé údaje získané pomocí nových technologií zvýší spravedlnost v oblasti odměňování, povyšování a hodnocení zaměstnanců.

Zdroj: Accenture


Převzato z časopisu Profit.

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme