Přístup pro české firmy ke státním zakázkám v Chile prostřednictvím agentury ChileCompra

Dne 28. listopadu 2013 uskutečnil ekonomický rada Zastupitelského úřadu ČR v Santiagu de Chile Ondřej Kašina jednání s vedením chilské státní agentury ChileCompra, která je zmocněná k realizaci a koordinaci státních zakázek a dovozů pro stát. Jednání se z chilské strany zúčastnil ředitel ChileCompra Roberto Pinedo Banderas, ředitel Mezinárodního oddělení Pablo Prüssing Fuchslocher a další představitelé této státní agentury. Cílem návštěvy bylo upřesnit podmínky, za kterých se mohou české firmy registrovat v systému ChileCompra s cílem nabízet své výrobky, a rovněž způsob, jak vyhledávat z ČR poptávky vypsané agenturou ChileCompra.Ředitel ChileCompra Roberto Pinedo Banderas uvedl, že za rok 2013 tato agentura již zprostředkovala pro stát nákupy ze zahraničí v hodnotě více než 10 mld. USD a počítá se s dalším nárůstem objemu nákupů i v budoucnu. Agentura má 16 poboček ve 13 chilských městech, nicméně jejím hlavním prostředkem komunikace se zahraničními dodavateli je webová stránka ChileCompra.

Nárůst importu prostřednictvím agentury ChileCompra

Graf: Nárůst importu prostřednictvím agentury ChileCompra

Modré sloupce znázorňují růst objemu dovozů, červená linka úspory, kterých bylo prostřednictvím gesce ChileCompra dosaženo pro chilský stát.

Prostřednictvím uvedené webové stránky se zahraniční firmy mohou bezplatně registrovat jako dodavatelé chilského státu. Agentura ChileCompra pak z registrovaných zahraničních firem vybírá ty, jejichž prezentace je nejkvalitnější a jejichž výrobky jsou nejvíce shodné s momentálními potřebami státních struktur.

Zásadním problémem pro mnoho zahraničních firem však je skutečnost, že webová stránka je pouze ve španělštině a tak registrace a veškeré nabídky a prezentace musí zahraniční firmy uskutečnit ve španělštině. To jednoznačně favorizuje firmy španělské a latinskoamerické. Nicméně tento fakt by neměl být překážkou pro české podniky, protože investice do kvalitního překladu jejich prezentace pro ChileCompra do španělštiny je perspektivní investicí, vzhledem k obrovskému objemu nákupů, který každoročně ChileCompra uskutečňuje.

Je jisté, že „velké diplomacie“, které investují nemalé finanční prostředky do lobbingu na místě – jako například Španělsko, USA nebo Velká Británie – budou mít při výběru nabídek určitou výhodu. I když česká ekonomická diplomacie postrádá takové prostředky k „motivaci“, přesto doporučujeme českým firmám, aby registrovaly své prezentace prostřednictvím ChileCompra.

Další možností pro české firmy je sledovat poptávky ChileCompra. Prostřednictvím tohoto odkazu se zájemci dostanou do menu agentury ChileCompra, ze kterého mohou použít aktivní odkaz Búsqueda de licitaciones, jehož prostřednictvím přejdou na stránku Mercado Publico. Zde jsou přímo aktuální poptávky chilského státu Licitaciones del Estado. Rovněž je možné vyhledávat konkrétní oblasti poptávek prostřednictvím vyhledávacího aparátu na téže stránce: Busque licitaciones za pomoci klíčových slov. Lze rovněž získat přístup ke státním zakázkám rovnou z úvodní stránky ChileCompra prostřednictvím aktivace odkazu Acceso al MercadoPúblico.cl klinutím na povel Ingrese aquí.

Českým firmám, které jsou přesvědčeny, že mají potenciál a zájem prodávat chilskému státu, doporučujeme rovněž využít analytických možností, které nabízí v menu Provedores odkaz Qué compran los Organismos Públicos. Kliknutím na tento odkaz se uživatel dostane na webovou stránku, kde jsou k dispozici přehledné statistiky toho, co chilský stát nakupuje v zahraničí a jaké nákupy již byly realizovány, pro která ministerstva a další zákazníky ze státní správy.

Nárůst počtu zahraničních dodavatelů napojených na ChileCompra:

  • 2003: 33 451
  • 2006: 76 466
  • 2009: 90 000
  • 2013: 116 819

Nárůst počtu zahraničních nabídek v jedné licitaci

Graf: Nárůst počtu zahraničních nabídek v jedné licitaci

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Santiagu de Chile (Chile).

• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme