Příznivé podmínky pro investování v Singapuru

Investoři přicházejí na zajímavý jihoasijský trh.

Singapur se nadále snaží přilákat další investice do země a poskytuje rozšíření doby daňového osvobození pro zahraniční firmy, které se rozhodnou působit v oblasti „pioneering activities“, tedy přinesou do země rozvoj v nových směrech průmyslu a vytvoří kvalifikovaná místa pro místní pracovníky. Singapur tradičně uděluje „Pioneer Certificate“, spojený s daňovými pobídkami, firmám, které významně napomáhají ekonomickému růstu země. Dodatek zákona stanovuje dobu daňových prázdnin až na období 15 let pro držitele uvedeného certifikátu za podmínky vykonávání činnosti, za niž byl certifikát udělen. Firmy mohou obdržet Pioneer Certificate postupně za více oblastí své činnosti, takže maximální doba osvobození od daní může dosáhnout až 20- let, avšak daňové osvobození se vztahuje vždy na příslušné sektory příslušných aktivit, nikoliv na firmu jako celek. Vláda si od toho slibuje, že toto povzbudí firmy ve výrobních procesech s vysokou přidanou hodnotou, tak aby expandovaly do Singapuru. Za poslední dekádu bylo takto certifikováno celkem 239 firem. Cílem je do země přitáhnout zahraniční firmy s novými pokrokovými technologiemi.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Singapuru.

• Teritorium: Asie | Singapur | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme