Pro české firmy z nanotechnologického sektoru se otvírají příležitosti na spolupráci s Chile

Na půdě MPO proběhl dne 16. října 2019 seminář s názvem Příležitosti pro české nanotechnologie v Chile – průmyslové využití nanočástic mědi, který připravila agentura CzechTrade ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a agenturou CzechInvest.Zájemci z řad českých firem měli v rámci workshopu příležitost dozvědět se o aktuální situaci v nanotechnologickém průmyslu v Chile, možnostech spolupráce v oblasti R&D a využití nanočástic mědi a dalších možnostech uplatnění se na chilském trhu v dané oblasti.

Seminář zahájil ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Santiago de Chile Jiří Jílek a ředitel Odboru řízení exportní strategie a služeb MPO Rudolf Klepáček. Oblast nanotechnologií v ČR pak přiblížili Jakub Hájek, sektorový manažer pro nanotechnologie a pokročilé materiály CzechInvest a Jan Špunda, vedoucí oddělení pro podporu inovativních MSP CzechTrade.

Hlavními hosty byli zástupci chilské firmy Nanotec Patricio Jarpa, majitel a generální ředitel společnosti a Gonzalo Hederra, spolumajitel společnosti Nanotec Chile a ředitel společnosti Nanotec Center. Portfolio společnosti, založené v roce 2010, tvoří pět hlavních oblastí, nanočástice mědi, nanočástice lithia, nanočástice celulózy, nanobubliny a nanočástice zlata. Důraz je kladem zejména na nanočástice mědi, jejich výzkum, produkci i aplikaci pro komerční využití. Příklady jejich využití jsou např. onkologie, zubní medicína či veškeré materiály, kde je potřeba zamezení množení bakterií, resp. antibakteriální účinek. České subjekty mohou využít různé formy spolupráce, ať výzkum či užití nanočástic pro výrobu s možnou distribucí v Chile.

V rámci následného workshopu firmy využily příležitost prodiskutovat už konkrétní příležitosti spolupráce v rámci individuálních konzultací jak se zástupci firmy Nanotec, tak zástupci CzechTrade, CzechInvest či MPO a chilské ProChile.

• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme