Zdroj: CzechTrade

Pro dosažení předválečné úrovně bude Ukrajina potřebovat dodatečné investice

Pětileté období obnovy Ukrajiny po válce si vyžádá dodatečné investice ve výši téměř 50 miliard dolarů ročně formou přílivu zahraničního kapitálu, zejména soukromého.

Takový scénář nastínila Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) ve zprávě Regional Economic Prospects. Evropská banka pro obnovu a rozvoj v roční zprávě Regional Economic Prospects poznamenala, že rychlé zotavení ekonomiky po ukončení války není normou.

Ilustrační fotografie

Většina ekonomik, které se dostaly z ozbrojeného konfliktu, nezažívá období klidu po dobu 25 let od ukončení války. Přitom podle zprávy 29 % ekonomik skutečně během pěti let dosáhne předválečné úrovně HDP na hlavu.

EBRD zdůrazňuje, že pro zotavení Ukrajiny do pěti let, musí její ekonomika po celé toto období růst o 14 % ročně. To zvýší průměrný HDP na 225 miliard dolarů z přibližně 150 miliard dolarů v roce 2022 ve stálých cenách. Prognózu růstu HDP Ukrajiny na rok 2023, respektive 2024, banka zatím udržuje na úrovni 1, respektive 3 %.

ExportMag.cz: Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Hlavním společným rysem všech období trvalého extrémně vysokého ekonomického růstu je vysoký poměr investic k HDP. Před válkou byly mírné investice na Ukrajině většinou financovány z domácích úspor: příliv kapitálu činil v letech 2010 a 2021 pouze 3 % HDP ročně a přímé zahraniční investice po válce obvykle výrazně klesají a trvá dlouho, než se situace zlepší.

V případě Ukrajiny by zdvojnásobení úrovně investic (jako podílu na HDP) vyžadovalo výrazné zvýšení absorpční kapacity ukrajinského hospodářství země a příslušné spravování složitých projektů a návazné podepsání kontraktů. V tomto scénáři bude nutné rozdíl mezi požadovanou úrovní investic a dostupnými domácími úsporami pokrýt externím financováním (čistým přílivem kapitálu) ve výši 20 % HDP, tedy 50 miliardami dolarů ročně.

Banka upozorňuje na důležitost soukromých investic, protože soukromý sektor poskytuje tolik potřebné technologické znalosti, manažerské know-how a zaměření na ekonomickou efektivitu. Kromě úsporného průmyslového kapitálu a zemědělských strojů může soukromý sektor významně přispět k obnově bytového fondu, dopravy, energetiky a komunální infrastruktury za předpokladu, že fyzické a právnické osoby budou mít odpovídající přístup k financím.

EBRD se zavázala investovat na Ukrajině v letech 2022 až 2023 tři miliardy eur a je připravena hrát klíčovou roli při obnově.

Zpracoval tým pracovníků kanceláře CzechTrade Ukrajina. 
Zdroj: https://www.ebrd.com

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Investice | Investiční celky | Ostatní | Služby

Doporučujeme