Pro hospodaření na erozně ohrožených půdách začnou platit nová pravidla. Lépe ochrání pole

Ministerstvo zemědělství přichystalo rozšíření a přesnější roztřídění erozně ohrožené půdy v ČR.

Na silně erozně ohrožených půdách a nově definované „podkategorii“ mírně erozně ohrožených půd budou muset zemědělci volit šetrnější metody hospodaření tak, aby ochránili svá pole a zároveň zachovali svou zemědělskou produkci. Nové opatření začne platit v postupném náběhu v roce 2024, nejdříve se bude týkat zakládání ozimů v roce 2024.

Ilustrační fotografie

Roztřídění zemědělských pozemků podle stupně erozního ohrožení v ČR se změní. Dojde k rozšíření a sladění parametrů, kterými se vymezuje plocha podléhající povinnostem DZES 5 (Standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu) s parametry protierozní vyhlášky. Vedle silně erozně ohrožených ploch a erozí neohrožených ploch budou nově vymezeny dvě odlišné kategorie mírně erozně ohrožených ploch, pro které budou platit specifické půdoochranné technologie.

„Prosazujeme šetrnější hospodaření na erozně ohrožených polích. Udržitelné zemědělství totiž nevyčerpává půdu a je ekonomicky životaschopné. Rozumné a odpovědné hospodaření je dnešní trend a vychází i z nové unijní politiky. Musíme myslet na to, aby zdroje využívané v současnosti mohly sloužit i budoucím generacím,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Nové nastavení DZES začne platit v postupném náběhu v roce 2024, praktické postupy budou zemědělci uplatňovat nejdříve pro porosty ozimých plodin, které založí na podzim 2024. To znamená, že letošní osevy a jařiny v roce 2024 budou ještě podléhat dosavadním pravidlům. Na tomto postupu se ministr zemědělství Marek Výborný dohodl s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem, jehož resort nese za vyhlášku odpovědnost.

Pravidla pro hospodaření na erozně ohrožených půdách připravuje Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy. Plánované rozšíření výměr si mohou zemědělci ověřit již nyní v Protierozní kalkulačce: kalkulacka.vumop.cz. V ní jsou dostupné i modelové osevní postupy připravené pro nejrůznější zaměření zemědělských podniků, různou intenzitu hospodaření a rozdílné klimatické podmínky.

Po dohodě s Ministerstvem životního prostředí byly plánované změny oznámeny Evropské komisi, která je posoudí. Změny zástupci MZe prodiskutovali se zemědělskou veřejností, včetně nevládních organizací. Poté, co nové nastavení odsouhlasí Komise, zveřejní kompletní podmínky MZe na svém webu.

„Přestože dochází k menšímu časovému odkladu, společně jsme našli kompromis. Zemědělci budou mít alespoň čas se na změnu připravit. Věřím, že nová pravidla všichni vnímáme jako nezbytná pro posílení hospodářské a environmentální hodnoty půdy. Zároveň jsou realizovatelná a respektují základní principy udržitelného podnikání v zemědělství,“ uvedl ministr Výborný.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme