Pro investory v Leningradské oblasti jsou připraveny nové pobídky

Hned prvního dne příštího roku vstoupí v platnost nový zákon pro stimulaci investorů v Leningradské oblasti.

Dnem 1. ledna 2020 vstoupí v platnost nový zákon pro stimulaci investorů v Leningradské oblasti a to i těch subjektů, které budou zcela nově vytvořeny. Investoři mohou obdržet status tzv. Regionálního investičního projektu. Takovým subjektů bude snížena sazba daně na zisk do výše 10 % a to za podmínky, že investice bude vyšší než 50 mil rublů. Stejně tak bude podmínkou, že ne méně než 90 % z celkových tržeb  investora bude realizováno právě na nově vytvořeném objektu. Prvním investorem je subjekt z Německa, který otevře svůj provoz v Tosnovském rajonu na ploše zhruba 2,6 ha s investicí kolem 600 mil rublů a vytvořením cca 40 pracovních míst. 

Zdroj:  https://news.mail.ru/economics/39014638/
Zpracoval kolektiv pracovníků Zahraniční kanceláře CzechTrade v Petrohradu.

• Teritorium: Asie | Rusko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme