Pro malé a střední exportéry jsou rizikem kurzy a rostoucí ceny dopravy, ukázal průzkum

Za největší problém exportu české podniky považují kurzy a kurzové riziko. Podle exportního výzkumu, který si nechaly již popáté zpracovat CzechTrade a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) exportéři letos vnímají jako riziko i rostoucí ceny dopravy. Od státu naopak požadují daňovou a administrativní podporu.Za nejzávažnější čeští exportéři stejně jako v loňském roce považují kurzové riziko. Oproti předešlému roku se však výrazně, o celých 10 procent, zvýšila jejich obava z nárůstu cen dopravy. „S Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Technologickou agenturou ČR spolupracujeme na projektu E-START – Systému prevence kurzového rizika. Výstupem bude webová aplikace pro kvantifikaci kurzového rizika. K jeho rozpoznání budou podniky moci využít on-line několik typů metod pro výpočet rizika, například historicky největší ztrátu, nebo modely value at risk. Díky tomu bude možné lépe predikovat, jak se zajistit,“ říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Mezi problémy vývozu patří také nutnost souladu s místními předpisy a nedostatečné výrobní kapacity. Ministerstvo průmyslu a obchodu se snaží situaci na trhu práce řešit mimo jiné programy, které usnadňují příjem kvalifikovaných zahraničních pracovníků, jako jsou třeba Fast Track, Zácvik, nebo Welcome Package. „Další tři programy připravujeme, a to pro vysoce kvalifikované a vědecké pracovníky z celého světa,“ doplňuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a zdůrazňuje: „Dlouhodobým řešením je ale modernizace a digitalizace průmyslových provozů a zvýšení přidané hodnoty domácí produkce.“

Pokud si firma nezařizuje export interně, využívá nejvíce služeb bank (30 %) a také agentury CzechTrade (29 procent).

„S výsledky výzkumu, který oslovil 400 malých a středních podniků, budeme dále pracovat, aby se promítly do zkvalitnění našich služeb. Těší nás, že se opět potvrdila dobrá znalost agentury CzechTrade a že oproti loňskému roku vzrostl téměř o desetinu počet firem, které využívají naše služby. Za velmi pozitivní považuji skutečnost, že téměř polovina dotazovaných exportérů zná a využívá portál pro podnikání a export BusinessInfo.cz. Jsme si vědomi, že portál patří mezi nejvýznamnější byznysově-informační weby. I z tohoto důvodu v současné době probíhá jeho kompletní přestavba. V inovované podobě bude postavený na nejnovějších technologiích a mezi prvními ve státní správě bude provozován v cloudu,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade.

Nejoblíbenější jsou veletrhy 

Za nejpřínosnější službu agentury firmy považují zajištění účasti na výstavách a veletrzích v zahraničí pod hlavičkou CzechTradu. Velmi si cení také finanční podpory z fondů EU v projektech Novumm a Novumm KET. Více než polovina (55 procent) zmiňuje i individuální pomoc firmám s exportem v zahraničních kancelářích. Mezi tyto služby patří například vyhledávání obchodních partnerů, ověření zájmu o výrobek, průzkum trhu či organizace jednání. CzechTrade mimo jiné také nabízí bezplatné exportní konzultace v Praze a v regionech.

Hlavním cílem výzkumu je zmapování exportu mezi malými a středními podniky, znalostí CzechTradu a srovnání s předešlým rokem.

Společné mise

„Jsme rádi, že na základě každoročních výsledků průzkumu můžeme sledovat vývoj trendů v exportu a efektivně tak upravovat nástroje podpory exportu pro malé a střední podnikatele. V rámci AMSP ČR jsme tento rok zřídili sedmičlenný exportní tým, který má za úkol systematicky podporovat exportní činnost našich členů. I z aktuálního průzkumu plyne, že naprostá většina zahraničního obchodu uvedeného segmentu je v rámci režimu B2B. Spolupracujeme v tomto duchu se Svazem průmyslu a obchodu ČR, se kterým plánujeme společné zahraniční mise velkých společností a malých podnikatelů, avšak s rozdílným programem a souvisejícím propojováním se zahraničními společnostmi,“ říká Zdeněk Tomíček, místopředseda představenstva AMSP pověřený jejím vedením.

„Výsledkem tak bude nejen možnost malých a středních podniků navázat spolupráci ve formě subdodávek s velkými českými společnostmi, ale také propojení s malými a středními podnikateli z daného teritoria za účelem navázání přímého partnerství,“ říká Zdeněk Tomíček, místopředseda představenstva AMSP pověřený jejím vedením,“ dodává Zdeněk Tomíček.

Český vývoz je stále závislý na Evropské unii. Celkem 97 procent exportérů podle výzkumu vyváží své produkty do zemí unie, z hlediska objemu pak nejvíce do Německa či na Slovensko. Zhruba polovina jich exportuje do šesti a více států a nejčastěji plánují expanzi do Německa a Polska.

Celkové výsledky průzkumu přináší závěrečná zpráva (682 kB).  

Doporučujeme