Pro vzdělávání zaměstnanců si zřídili firemní univerzitu

Už dvanáct let se zaměstnanci jihomoravské Fosfy vzdělávají ve firemní univerzitě. Učí se, jak neustále vylepšovat firemní procesy, činnosti v oblasti Kaizen, využívání nástrojů k odstranění plýtvání nebo cizí jazyky.

Bez kvalitních zaměstnanců, kteří dokážou kriticky myslet a sami přicházet s novými nápady, se úspěšná firma neobejde. Vědí to i v jihomoravské Fosfě. Průběžné vzdělávání lidí tvoří důležitou část firemní DNA. Proto už v roce 2009 firma založila Fosfa Univerzitu. Jejím patronem se stal uznávaný ekonom a expert na manažerské systémy Milan Zelený z americké University Fordham New York.

Pohled na továrnu | Fosfa

Zaměstnancům Fosfa Univerzita nabízí vzdělávání v několika tematicky definovaných modulech. Ty vycházejí z matice znalostí, které si firma definovala pro jednotlivé pracovní pozice. Kromě činností, které pracovník potřebuje umět k výkonu své práce a požadavků vyplývajících ze zákonů, tato matice obsahuje také činnosti v oblasti Kaizen, využívání nástrojů k odstranění plýtvání, znalosti z oblasti kvality, životního prostředí či požadované znalosti cizích jazyků.

Vzdělávání jako součást firemní kultury

Fosfa Univerzita se o zaměstnance stará už od nástupu do firmy, kdy projdou během dvou dnů základními školeními a tříměsíčním vzděláváním v oblasti Kaizen o zlepšování firemních procesů. „Cílem je sjednotit firemní jazyk a rozvoj firemní kultury,“ říká Miroslava Danihelová, ředitelka výroby Feel Eco a Kaizen ve Fosfě, která má firemní univerzitu na starosti.

Ilustrační fotografie

Následně se univerzita stará o zvyšování kvalifikace zaměstnanců během celého působení ve firmě. Při pravidelném hodnocení pracovníků firma zjišťuje, jaké znalosti potřebují získat nebo vylepšit. „Každému spolupracovníkovi je přidělený požadovaný vzdělávací program. Nedílnou součástí vzdělávání je získávání a následné uplatnění potřebných znalostí přímo v praxi,“ dodává Danihelová.

Důraz na řešení problémů

Poměrně unikátní je vzdělávání pro systematické řešení problémů. Při něm se zaměstnanci učí popsat problém, najít jeho příčinu, navrhnout řešení a to následně ověřit v praxi. Na vyřešení vybraného problému mají deset měsíců. „Moduly, které jsou zaměřené na řešení problémů, od roku 2009 absolvovalo více než 180 pracovníků. Vyřešili přes stovku problémů a plýtvání ve firmě,“ říká Danihelová.

Ilustrační fotografie

Součástí Fosfa Univerzity je také Tréninkové centrum, které pomáhá novým zaměstnancům v rychlé adaptaci a pochopení procesů ve firmě. Od roku 2016 je jeho součástí Tréninkové vzdělávání pro údržbu s vlastní učebnou a školeními přímo v praxi.

Fosfa na vzdělávání spolupracuje s předními odborníky z praxe, kteří se zabývají měkkými dovednostmi, dopravou, ekonomikou či obchodem. Opírá se také o tým vlastních vyškolených lektorů, který neustále rozšiřuje. Součástí vzdělávání jsou také pravidelné návštěvy zahraničních firem především v USA a Japonsku. Každý rok Fosfa do rozvoje svých zaměstnanců investuje stovky tisíc eur.

Převzato ze speciální přílohy časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky Spektrum (4Q/2021).

Doporučujeme