Proběhlo první zasedání rady pro obchod a technologie mezi EU a USA

V Pittsburghu se dnes uskutečnilo první zasedání rady pro obchod a technologie (TTC), jejímiž členy jsou Spojené státy a EU.

Cílem jednání bylo stanovit si priority a cíle, na kterých budou obě strany spolupracovat. Patří mezi ně například spolupráce v oblasti exportních kontrol, prověřování zahraničních investic, kritické a vznikající technologické standardy včetně umělé inteligence nebo zajištění bezpečnosti dodávek, včetně polovodičů. Kromě toho se EU a USA zavázaly spolupracovat v klíčových oblastech týkajících se zahraničního obchodu, jako jsou například obchodní otázky související se změnou klimatu, obchodní bariéry, působení netržních ekonomik nebo podpora základních pracovních práv.

TTC bude mít dohromady 10 pracovních skupin a mezi další diskutovaná témata bude patřit například správa dat, platformy, čisté technologie, bezpečnost a konkurenceschopnost v oblasti informačních a komunikačních technologií nebo boj proti zneužívání technologií.

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme