Probíhají přípravy na vývoz srbského vepřového a kuřecího masa do EU

Branislav Nedimović, srbský ministr zemědělství oznámil, že Srbsko by mohlo v průběhu příštího roku opět po více než třiceti letech získat povolení k vývozu vepřového a kuřecího masa na trh zemí EU.

Srbsko se dle něj dohodlo s orgány EU na zahájení procesu schválení povolení k vývozu masa do EU. Naposledy bylo srbské vepřové a drůbeží maso na pultech obchodů v EU ještě v dobách Jugoslávie.

Ohledně reálnosti získání povolení k vývozu především vepřového masa v průběhu příštího roku však panují pochybnosti a například Vitomir Vidović, profesor zemědělské fakulty v Novém Sadu a odborník na genetiku prasat, si myslí, že vývoz vepřového masa do EU bude možný až řádově za dva roky. V té době by totiž Srbsko mělo vybít poslední kusy prasat, které byla očkována vakcínou proti klasickému moru prasat.

EU již dávno zakázala používání této vakcíny, a proto také brání dovozu vepřového ze zemí, kde se tato vakcína stále používá nebo požívala, dokud nedojde k úplné genetické obměně chovu. V Evropě je navíc aktuálně přebytek vepřového a například selata z Dánska se do Srbska dovážejí za 1,83 EUR/kg živé váhy zatímco v Srbsku domácí výrobci prodávají selata za 1,95 EUR/kg živé váhy.

Na druhou stranu pokud Srbsko opravdu získá povolení k vývozu vepřového a kuřecího masa do zemí EU, tak to může být impuls pro investice do nových farem v Srbsku, a to je opět příležitost pro řadu českých firem, které dodávají technologie chovu prasat či drůbeže nebo kompletní farmy.

Autor: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme