Problém trvá. Firmy nezveřejňují výsledky hospodaření

Drtivá většina firem stále nezveřejnila finanční výkazy za rok 2019. Aktuálně je jich více než 80 procent, ačkoli oficiální termín ke splnění informační povinnosti uplynul už v srpnu.

Z důvodu koronavirové krize bylo letos možné podávat daňové přiznání za rok 2019 výjimečně do 18. srpna. Do září výsledky svého hospodaření ve sbírce listin nezveřejnilo 81 % společností.

České firmy porušují pravidla ve velkém

Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode, která má k dispozici nejrozsáhlejší databázi finančních výkazů a platebních informací o firmách, nesplnila mezi lety 2016 a 2018 svou informační povinnost nadpoloviční většina firem.

„Vzorec chování většiny podnikatelů je každý rok stejný. V řádném termínu výsledky hospodaření své firmy do sbírky listin uloží jen zhruba každý pátý, následně podíl společností se zveřejněnými finančními výkazy narůstá, nicméně v delším časovém horizontu tuto zákonnou povinnost splní jen každá druhá firma,“ hodnotí statistiky analytička Bisnode Petra Štěpánová. Za posledních pět let ani jednou finanční výkazy nezveřejnilo zhruba 150 000 firem, což je zhruba třetina společností registrovaných v ČR.

Dlouhodobé statistiky Bisnode ukazují, že lepší přístup k plnění informační povinnosti mají akciové společnosti než společnosti s ručením omezeným.

Podíl firem, které v letech 2014 až 2019 nesplnily informační povinnost

 201920182017201620152014
Akciová společnost77,34 %47,89 %41,75 %37,38 %35,26 %33,26 %
Společnost s ručením omezeným81,69 %60,51 %54,61 %51,73 %50,17 %49,13 %
Celkem81,47 %59,84 %53,90 %50,91 %49,29 %48,16 %

Zdroj: Bisnode (data k 31. 8. 2020)

Postoj firem ke zveřejňování finančních výkazů ve sbírce listin se podstatně liší v závislosti na jejich oboru podnikání, objemu tržeb nebo registrovanému sídlu.

Podle aktuálních dat Bisnode nejlépe informační povinnost za rok 2019 plní společnosti, které podnikají ve výrobě a rozvodu tepla, kde výsledky hospodaření zveřejnilo 43 % subjektů. Na opačném pólu jsou firmy, které se zabývají nákupem a následným prodejem vlastních nemovitostí. V tomto odvětví finanční výkazy zveřejnilo jen osm procent firem.

Z dlouhodobých statistik Bisnode také vyplývá, že čím společnost vykazuje vyšší tržby, tím je plnění informační povinnosti spolehlivější. Pokud firma generuje roční tržby vyšší než jednu miliardu, je podíl firem, které v tomto ohledu porušují zákon nižší než 10 procent. Opačný trend lze sledovat u podnikatelských subjektů, které tržby neuvádí. V této skupině firem informační povinnost neplní zhruba 80 % subjektů. Nejméně spolehlivé podniky fungují v Praze.

Redakčně upravená tisková zpráva Bisnode

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme