Problémy kolem výběrového řízení na výstavbu nové tramvajové linky v Jeruzalémě.

Účastník výběrového řízení – Konsorcium Jlinx, podalo odvolání k okresnímu soudu v Jeruzalémě.

Konsorcium Jlinx, které se zúčastnilo výběrového řízení na výstavbu nové tramvajové linky v Jeruzalémě, podalo odvolání k okresnímu soudu v Jeruzalémě se žádostí o dočasné pozastavení vyhlášení vítěze výběrového řízení, které bylo naplánováno na čtvrtek 26. září 2019.
V žalobě je řečeno, že podle dokumentů, obdržených konsorciem, vítěz soutěže, konsorcium Transjerusalem Jnet, nesplnil část minimálních podmínek pro účast ve výběrovém řízení, zejména, neměl dostatečné zkušenosti v řízení hromadných systémů osobní dopravy.
Navrhovatelé požadují poskytnutí času na pečlivé prostudování dokumentů a na přijetí rozhodnutí o případném odvolání se u soudu vůči výsledkům veřejné soutěže.
Vítěz výběrového řízení bude mít právo vybudovat „zelenou“ linku tramvaje, prodloužit stávající „červenou“ linku a provozovat tyto linky po dobu 15 let s možností prodloužení o dalších 10 let, a technickou údržbu obou linek po dobu 25 let. Náklady na projekt činí 10 miliard ILS/šekelů (6,4 – 6,7 Kč/1 ILS).

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Tel Aviv.

• Teritorium: Asie | Izrael | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme