Problémy malých chovatelů mléčného skotu v Bosně a Hercegovině

Každodenní zdražování, kterému jsou vystaveni občané Bosny a Hercegoviny dopadá i na malé soukromé chovatele mléčného skotu.

Ceny krmiva pro skot rostou i trojnásobně a jen cena kukuřice pro setí vzrostla oproti loňskému roku z 28 EUR na 100 EUR za balení. Obdobný nárůst cen je patrný také u umělých hnojiv.

Ilustrační fotografie

Přitom výkupní ceny mléka zůstaly na přibližně 25 euro centech za jeden litr. Instituce Bosny a Hercegoviny se snaží řešit situaci subvencemi, které ale zdaleka nepokrývají ztráty jednotlivých chovatelů. Drobní chovatelé, a těch je v Bosně a Hercegovině naprostá většina, proto stále častěji snižují stavy v chovech mléčného skotu, protože za stávajících podmínek jsou pro ně ztrátové.

Jedno z možných řešení je snížení celkových nákladů na produkci mléka jeho intenzifikací, a to budováním velkých farem. Zde bude důležité, zda se bosenské úřady dohodnou na cílené podpoře těchto investic. Pak by to mohla být zajímavá příležitost pro české dodavatele technologií, ale také kvalitních jalovic a genetiky, protože bude zapotřebí obnovit chov, který je nyní redukován.

Autor: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Bosna a Hercegovina | Evropa | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme