Problémy s nízkou výkupní cenou mléka v Srbsku

Majitelé farem pro chov mléčného skotu v Srbsku začali rozprodávat svá stáda. K tomu je vede především nízká výkupní cena mléka, která se pohybuje kolem 0,31 EUR za jeden litr.

Vzhledem k vzrůstajícím nákladům na chov se chovatelům nevyplatí za tuto výkupní cenu mléka krávy chovat. Strmě rostou především ceny krmiv, kde sójový šrot z ceny 0,51 EUR za jeden kilogram v loňském roce zdražil na 0,93 EUR v roce letošním.

Průměrné náklady na produkci jednoho litru mléka tak stouply na 0,48 EUR. Za této situace zasáhlo i srbské Ministerstvo zemědělství, které v těchto dnech zvýšilo dotaci na jeden litr vyrobeného mléka z 0,059 EUR na 0,085 EUR. Nová výše dotace na mléko bude platit od 1. září.

Ministerstvo zemědělství také jedná se zpracovateli mléka a s obchodními řetězci o možnostech řešení vzniklé situace. Otázkou je zda uvedená opatření pomůžou včas zastavit vybíjení chovů.

Srbsko je zajímavým trhem i pro české chovatele a dodavatele jalovic a tato situace se může projevit aktuálně nižší poptávkou po jalovicích mléčného skotu. Na druhou stranu, pokud dojde k prudkému snížení stavů, je pravděpodobné, že v budoucnosti bude potřeba stáda opět obnovit. To pak může být příležitost pro dodávky kvalitních českých jalovic.

Autor: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí

Doporučujeme