Proč investovat v Gruzii

Strategická poloha na křižovatce Evropy a Asie zajišťuje Gruzii výhodné postavení v mezinárodním obchodě. Zároveň je země zajímavá pro zahraniční investory. Díky dohodám o volném obchodu má Gruzie bezcelní přístup na 2,3miliardový trh včetně EU, Číny, Turecka, Ukrajiny, SNS a zemí ESVO.

Předvídatelnost politického a investičního klimatu je zajištěna dohodou o přidružení s EU. Politický systém se může pochlubit otevřenou demokracií a prokázal hladký přechod vlád s důsledným dodržováním závazku ekonomické liberalizace a evropské integrace.

Gruzínská vláda podporuje prostřednictvím protikorupčních právních předpisů, účinného vymáhání práva a volného přístupu do online registrů transparentnost a snižuje byrokratickou zátěž. Příznivé podnikatelské prostředí a investiční klima Gruzie se odráží v makroekonomických údajích země a mezinárodních úvěrových ratinzích:

  • Index Světové banka „Doing Business 2019“ umístil Gruzii na 6. pozici v „Snadném podnikání“ (ze 190 zemí). Vylepšení z 9. místa;
  • agentura Fitch Ratings pozvedla Gruzii na dlouhodobý výchozí rating emitenta v cizí měně (IDR) z „BB-“ na „BB“;
  • Moody’s Investors Service – Ba2 „stabilní“;
  • Standard and Poor’s – BB- „pozitivní“;
  • Zdanění je jednoduché, nízké, rovné, efektivní a spravedlivé: Gruzie nabízí investorům liberální daňový systém – pouze šest rovných daní za nízké sazby. Gruzie je 8. zemí s nejnižším daňovým zatížením podle indexu „nejnižší daňové sazby 2018“ Světového ekonomického fóra. Daň ze zisku společností z nerozděleného zisku je 0 %.
  • Další vlivný think tank Heritage Foundation umístil Gruzii na 16. místo v indexu ekonomické svobody 2018“ (ze 180 zemí).

V zemi je mladá, kvalifikovaná a cenově konkurenceschopná pracovní síla. Průměrná měsíční mzda v Gruzii činí 400 EUR.

Gruzínská ekonomika dynamicky roste a udržuje si stabilní tempo růstu. Za posledních pět let se dynamika přímých zahraničních investic v Gruzii výrazně zlepšila. V letech 2014–2019 přesáhly přímé zahraniční investice (PZI) v Gruzii 9 miliard USD. PZI z České republiky do Gruzie (2008–2018) činilo 573 milionů USD.

Kromě toho má Gruzie diverzifikovanou strukturu HDP, která je dobře nastavena pro udržitelný růst. Světová banka předpovídá gruzínské ekonomice 5% růst v letech 2019–2021 (podle zprávy Global Economic Prospects).

Snaha o oživení starověké hedvábné cesty podporou regionální prosperity a hospodářského růstu představuje novou příležitost pro větší spolupráci a integraci. Gruzii lze oprávněně považovat za správné místo, kde se protínají různé iniciativy pro spolupráci.

Gruzie nabízí atraktivní investiční příležitosti v následujících odvětvích:

Pohostinství a nemovitosti představují jedno z nejslibnějších hospodářských odvětví, které je podporováno stálým nárůstem počtu turistů. Vláda aktivně pracuje na rozvoji destinací a nabízí potenciálním investorům vynikající příležitosti v rozvoji hotelové infrastruktury, lékařské turistiky a wellness.

Vláda usiluje o další posílení tranzitní funkce země a vytvoření logistického centra v regionu. Gruzie má čtyři námořní přístavy, tři mezinárodní letiště a také rychle se zlepšující silniční a železniční síť. Probíhá výstavba přístavu Anaklia.

Gruzie poskytuje významné investiční příležitosti ve zpracovatelském průmyslu. Pokud jde o dílčí odvětví, existují atraktivní investiční možnosti v lehkém a těžkém průmyslu, jako jsou výroba oděvů a textilu, dopravní a elektrické součásti, stavební materiály, barvy, mycí materiály, farmaceutika atd.

Energetický sektor je plný příležitostí pro investory. Země má velký potenciál v oblasti obnovitelných zdrojů energie: Gruzie patří mezi přední země, pokud jde o vodní zdroje na obyvatele a využívá se pouze 20 %. Země má také vysoký potenciál pro výrobu větrné a sluneční energie.

Jednou z hlavních priorit vlády je přilákat společnosti Business Process Outsourcing (BPO). Gruzie má strategickou polohu, kde se setkávají dva kontinenty, a má jedinečnou pozici, aby mohla spolupracovat s různými zeměmi Evropy i střední Asie. Na slibném gruzínském trhu již existuje řada mezinárodních společností BPO.

Vláda dále nabízí řadu podpůrných mechanismů společnostem, které mají zájem investovat. Státní agentura Enterprise Georgia poskytuje plnou podporu podnikům v různých fázích provozu od vstupu na trh až po investiční následnou péči. Státní fond partnerství poskytuje kapitálové financování finančně životaschopným projektům s cílem snížit rizika pro zahraniční investory a působí jako podpůrný partner.

Mezi Gruzií a Českou republikou existuje další potenciál na prohloubení obchodní spolupráce a investic.

V Gruzii Vám může pomoci i
ázerbájdžánská kancelář agentury CzechTrade

• Teritorium: Gruzie
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme