Proč je průmysl tahounem středočeské ekonomiky? Vysvětluje Atlas Středočeského inovačního centra

Středočeský kraj těží z dlouhé tradice průmyslové výroby, oproti většině starých průmyslových regionů ale také z její úspěšné transformace. Jeho hospodářství se stále více opírá o vývojové a výzkumné aktivity, a proto je atraktivní pro zahraniční investory.

Proč je tahounem středočeské ekonomiky průmysl zpracovatelský? A jak velké přímé zahraniční investice do tohoto odvětví proudí? Podívejte se do Atlasu inovačního prostředí Středočeského kraje.

Ilustrační fotografie | Nataliya Hora / Shutterstock.com

Ve srovnání s ostatními regiony Evropy dosahuje v středočeském kraji zpracovatelský průmysl vysokého podílu na ekonomické výkonnosti. Středočeské firmy působící v tomto odvětví se podílejí na výkonnosti krajské ekonomiky téměř ze čtyřiceti procent a vytvářejí zde více než třicet procent pracovních míst.

V roce 2022 v tomto odvětví dominoval automobilový průmysl, jehož podíl na výkonech byl téměř šedesát procent. Oproti němu druhý v pořadí strojírenství obor zaznamenal dvanáctiprocentní podíl.  

Proč je role automobilového průmyslu v kraji klíčová?

Díky mladoboleslavské automobilce Škoda Auto a.s. je ve středočeském kraji zastoupen nejen největší výrobce automobilů v Česku, ale také jedna z největších českých firem a jeden z největších tuzemských exportérů a zaměstnavatelů.

Díky Škodě obsahuje krajská ekonomika celý produkční řetězec od výrobců jednodušších dílů přes specializované dodavatele složitějších modulů až po finální výrobce motorových vozidel pro domácí i světové trhy, se kterými jsou subdodavatelé úzce spjati.

Nový Atlas inovačního prostředí Středočeského kraje

Na poptávku v automobilovém průmyslu je navíc navázána řada firem i v dalších odvětvích jako je strojírenství, výroba plastů, elektronika a elektrotechnika či informační technologie.

Současně se v kraji rozvíjejí kromě výroby i konstrukční, designové, vývojové a také výzkumné aktivity firem působících ve zpracovatelském průmyslu, a to nejen ve výše uvedených hlavních průmyslových oborech, ale také v nových odvětvích, jako jsou life-science, biotechnologie, lékařské nástroje či laserové technologie.

Zahraniční investice s vysokou přidanou hodnotou

Stejně jako v případě celého Česka, také pro středočeský kraj jsou přímé zahraniční investice jedním z tahounů ekonomického růstu a modernizace. Středočeský kraj je zahraničním investorům otevřen dlouhodobě, a to především těm, kteří působí ve zpracovatelském průmyslu.

Nejsilnější příliv zahraničních investic přišel do kraje kolem roku 2000, ale i v dalších letech představoval středočeský kraj lákavé příležitosti pro podnikání zejména pro zahraniční investory z Německa, Francie či Japonska.

Z územního hlediska dominují přímé zahraniční investice jasně v okolí Prahy a v okresu Mladá Boleslav, kde se koncentruje největší část zahraničních firem. Naopak jižní část kraje a okresy Rakovník a Nymburk mají zahraničních investic relativně nejméně, což je dáno absencí silnějších hospodářských center i menší průmyslovou tradicí.

Ilustrační fotografie

V oborovém zaměření příchozích zahraničních investic převládají investice do výroby dopravních prostředků, a to nejen v Mladé Boleslavi, Kolíně a jejich okolí, které jsou hlavními centry výrobců motorových vozidel a jejich subdodavatelů, ale také podél dálnice D5 směrem na Plzeň.

Povaha aktivit, které zahraniční investoři v kraji realizují, se postupně proměňuje. Místo výrobních a montážních aktivit se stále častěji rozšiřují činnosti v oblasti konstrukčních, vývojových nebo také výzkumných aktivit.

SIC jako veřejná inovační agentura chce i nadále přispívat k tomu, aby byl středočeský region atraktivní pro ty zahraniční firmy, které budou investovat právě do aktivit s vysokou přidanou hodnotou vytvářející kvalitní pracovní místa.

• Témata: Analýzy a statistiky
• Oblasti podnikání: Automobilový průmysl | Průmysl

Doporučujeme