Proč rozvíjet firmu s pomocí inovačního centra? Získáte nadhled, shodují se podnikatelé

Od roku 2016 pomáhá Inovační centrum Ústeckého kraje firmám s jejich růstem a rozvíjí projekty, které samotnému kraji mají přinést nový směr. Jak takový program v praxi pomáhá?   

Vícero úhlů pohledu 

„Na plno podnětů, které jsem měl v hlavě, jsem se díval jedním pohledem. Pomohlo mi to získat nadhled i z více perspektiv, i třeba těch ne úplně příjemných,“ říká Lubomír Machoň z firmy Dream Pro, která jako eventová agentura byla velmi zasažena pandemií koronaviru, kdy se nepořádaly žádné události. Toto období využila pro hledání nového směru v podnikání. Což se panu Machoňovi a jeho mentorovi povedlo. Nápadů měla firma dost. Experti ji pomohli s tím, jak tyto nápady vyhodnotit, zda jsou životaschopné. 

Konzultace s experty, ilustrační foto
Inovační centrum Ústeckého kraje

Ptát se, jak to uděláte 

Možná to nevíte, ale je dost pravděpodobné, že nám v Ústí nad Labem roste firma podobná Avastu. Našlápnuto na to má. Jedná se o firmu SAMOHYB s jejich produktem GOODACCESS, který řeší firemní zabezpečení pomocí VPN. Za tuto inovaci si firma odnesla i 2. místo v kategorii MSP v soutěži Inovační firma Ústeckého kraje za rok 2020. 

„Přišel mentor a nakreslil graf – vypadal jako hokejka, která naznačovala prudký růst firmy. My jsme se pak společně museli začít ptát, co vše k tomu potřebujeme, abychom tento nárůst zrealizovali. Museli jsme to naše myšlení změnit. Z toho předešlého (to nepůjde, protože…) na myšlení – chceme-li takto růst, musíme mít tyto zdroje a dělat tyto aktivity,“ okomentoval hlavní přínosy programu Platinn majitel firmy Michal Čížek. 

Pohled za oponu 

I v nezisku lze podnikat. O tom se přesvědčila Sociální agentura v Ústí nad Labem, která řešila pro podnikatele paradox. Jako nezisková organizace přišla s produktem, o který měl trh velký zájem, a před ní stála otázka, jak vybalancovat dobročinné poslání a růst nezbytný pro byznys? 

„Asi největším přínosem je, že se na naše podnikání a vnitřní procesy podíval člověk zvenčí, konzultant, který má bohaté zkušenosti z firemního sektoru. Pomohl nám najít odvahu k podnikání, celé to znovu promyslet, ať už co se týká personálního vyztužení a řízení, plánování, organizace práce, marketingu, finanční rozvahy nebo cenové politiky. Pracujeme na tom, jak skloubit poslání neziskové organizace s optimálním nastavením hospodářské činnosti.“ Tak popsal spolupráci Jaromír Licek, který také vyčíslil, že díky spolupráci s ICUK v rámci programu Platinn vyrostli o 20 procent. 

Brzdíme sami sebe 

I velký růst může být pro firmu nebezpečný, pokud není koordinovaný. Tento fakt poznal Vladimír Malý z firmy VM Engineering. Sám k tomu dodává: „Začínali jsme jako typický garážový startup, který začal rychle růst. To s sebou nese potřebu efektivnějšího projektového řízení, řízení procesů, dlouhodobější plánování… Nějakou dobu jsme s tím bojovali, ale postupně jsme narazili na strop. Cítili jsme, že můžeme růst, ale sami se brzdíme. Tohle uvědomění nebylo jednoduché, ale zpětně viděno bylo strašně důležité.“ 

Mentor z programu Platinn jim pomohl vizualizovat procesy, což jim umožnilo efektivnější řízení lidí a lépe tak projektově plánovat. Z hlediska vnitřních procesů se firma o 100 % zlepšila, což mělo za následek zvýšení efektivity firmy o třetinu. 

Psychoterapie 

Že je podnikání trnitá cesta, víme. A máme k tomu pochopení. Často tak majitel firmy potřebuje ventilovat své firemní problémy. Ví o tom své Tomáš Riese z VirginGrip: „Naše setkání s mentorem jsou pro mě něco jako byznys psychoanalýza, jdeme nekompromisně k jádru věci, nic neskrýváme a díky vzájemné důvěře řešíme ty nejniternější problémy byznysu.“ Ale není to jen stěžování si nad byznysem. Protože i z takových psychoanalýz může dojít k vyřešení problému, jak Tomáš dodává: „Pomohlo mi to pochopit efektivitu procesů ve výrobě, do detailů jsme si ty procesy rozebrali, zjistili, kde nám tečou největší peníze, a promysleli je k větší efektivitě.“ 

Redakčně upravená tisková zpráva Inovačního centra Ústeckého kraje 

• Teritorium: Ústecký kraj
• Témata: Inovace a startupy

Doporučujeme