Procesy spojené se schvalováním exportu vybraných zemědělských komodit z Turecka

V souvislosti s rostoucími cenami potravin a horší úrodou určitých plodin turecká vláda ztěžuje domácím exportérům vývoz některých zemědělských produktů, konkrétně jde zejména o rajčatové omáčky, cizrnu a cukr.

Od března tohoto roku platí nařízení, které ukládá povinnost domácím producentům registrovat u ministerstva obchodu veškeré své exporty vybraných potravinářských produktů – z větší míry ovšem do září zůstávalo neimplementováno. Dle stejného předpisu je také v kompetenci stejného ministerstva možnost kdykoliv na základě rozhodnutí ministra zakázat vývoz jakékoliv v seznamu uvedené položky.

Ilustrační fotografie

Více než 90% inflace u potravin, horší úroda některých plodin a stoupající poptávka ze zahraničí přiměla tureckou vládu k přijetí opatření, která jim dávají plnou kontrolu nad exportem zemědělských komodit a zároveň umožňují zakázat vývoz v případě, pokud se na domácím trhu projeví jakýkoliv nedostatek.

Těmito kroky také ale vytváří nejistotu u zahraničních zákazníků, kteří se obávají komplikací. Pro ty české je k polovině listopadu důležité znát, že na základě nařízení ministerstva obchodu z 4. března 2022 č. 31768 byl tureckou stranou vytvořen seznam potravin, které podléhají tzv. registrační povinnosti, tzn., že v případě zájmu tureckého producenta o vývoz je třeba, aby byl tento záměr zaregistrován u ministerstva obchodu.

Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

V praxi nicméně toto nařízení nebylo implementováno a sloužilo jako „pojistka“ pro případ, kdyby došlo k potížím s dodávkami pro domácí trh či by vláda byla nespokojena s cenou produktu.

Na seznamu z března figurují např. tyto produkty: máslo, slepičí vejce, brambory (čerstvé i v upravené formě), rajčata (čerstvé i v upravené formě), cibule, sušený česnek, okurky (čerstvé i v upravené formě), lilek, zelené papriky, olivy a další. V současnosti je implementováno na základě doplňkového opatření ministerstva obchodu ze 7. září, a to u vývozů rajčatových past. Na základě dřívějších direktiv jsou poté platná stejná omezení u cukru a cizrny. Jde v tuto chvíli tedy o jistý typ netarifního omezení obchodu, nikoli o zákaz exportu.

Pro české importéry tureckého ovoce a zeleniny je důležité vědět, že povinnost registrace se týká pouze domácích exportérů, nikoliv jejich zahraničních zákazníků. Při pohledu na vývoj spojený   exportem rajčatových omáček ve III. čtvrtletí je viditelný pokles v objemu exportu, je ale mnohými analytiky přisuzován domácím problémům ve vyjednávání mezi pěstiteli a výrobci pasty.

Celkově produkce rajčat zaznamenala v roce 2022 pokles cca 2 % oproti předešlému roku. Omezení na export čerstvých rajčat nejsou pro tento moment implementována. Z hlediska rizik pro export z Turecka se v tuto chvíli jeví problematicky zejména vývozy cibule, jejíž sklizeň byla v roce 2022 o 40 % nižší než v roce 2021, o 11 % klesla také produkce bílých fazolí. Ostatní produkty se z pohledu vývoje sklizně v tomto roce problematicky nejeví.

Potenciálním českým nákupčím ovoce a zeleniny v Turecku je možné doporučit soustředit se na důraz při výběru svého obchodního partnera a jeho zkušenosti. Velvyslanectví v Ankaře v prověřování tureckých producentů rádo napomůže.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ankaře (Turecko). Autor: Pavel Daněk, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Turecko | Zahraničí

Doporučujeme