Prodejci kaprů se musejí zaregistrovat u veterinární správy. Pak mohou čekat kontrolu

Loni byla ze zhruba 2,5 tisíce prodejních míst zkontrolována tisícovka. Letos mohou čekat kontrolora zejména noví prodejci nebo ti, u nichž našli kontroloři už dříve nějaké pochybení.Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje pouliční prodejce, kteří hodlají v předvánočním období nabízet kapry, že mají povinnost nahlásit minimálně sedm dní před zahájením prodeje, kdy a kde budou ryby prodávat. Veterinární inspektoři na základě obdržených hlášení plánují kontroly prodejců.  Registrace probíhá výhradně přes internetový formulář na stránkách SVS.

Přestože se nesplnění nahlašovací povinnosti může zdát být pouhou formalitou či zbytečnou byrokratickou zátěží, není tomu tak. Právě na základě těchto hlášení totiž SVS plánuje a následně každoročně provádí kontroly prodejců. Nenahlášení prodejci se tak mohou vyhnout kontrole a tím mimo jiné ohrozit zdraví nakupujících. Kontrolováni jsou přednostně ti prodejci, u nichž byly v předchozím roce zjištěny závady a také prodejci zcela noví.

Nejen na Vánoce

Zájemci o prodej živých ryb mohou tento formulář využívat ke komunikaci se SVS nejen před Vánoci, ale i po zbytek roku. Tato forma prodeje totiž není už výhradně sezónní záležitostí. Před zahájením prodeje jsou prodejci povinni seznámit se s požadavky na samostatná prodejní místa a pravidly pro prodej živých ryb, stejně tak s doporučeními pro osoby provádějící porážení ryb při prodeji.

Tisíc kontrol

Před loňskými Vánoci nahlásili prodejci Státní veterinární správě v celé České republice téměř 2400 prodejních míst.  Kontrolou prošla před svátky více než jedna tisícovka prodejních míst. Z toho alespoň jednu závadu zjistili ve třech procentech případů. Z dlouhodobého hlediska se úroveň prodeje vánočních kaprů zlepšuje.

Registrační formulář lze nalézt na stránkách SVS.

Redakčně upravená tisková zpráva Státní veterinární správy

• Oblasti podnikání: Služby | Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme