Prodloužení termínů příjmu žádostí u výzev OP PIK

Agentura pro podnikání a inovace informuje o rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), řídícího orgánu OP PIK, které bylo přijato v návaznosti na aktuální vývoj virové nákazy Covid-19, přijatá preventivní opatření v ČR a s tím související problematické zajištění relevantních povinných příloh od třetích stran.

MPO rozhodlo o prodloužení termínů pro příjem žádostí u následujících výzev na nové termíny:

  • Nemovitosti – Výzva IV Cestovní ruch – do 31. 5. 2020,
  • Nemovitosti ITI Hradec Králové – do 31. 5. 2020,
  • Úspory energie – Výzva V – do 30. 6. 2020,
  • Smart Grids 1 – Výzva V – do 30. 6. 2020,
  • OZE – Výzva V –  do 30. 6. 2020,
  • Nízkouhlíkové technologie – Výzva V – do 28. 6. 2020.

Společně s tímto se o 30 dní prodlužují i veškeré pevné termíny uvedené ve výzvách (nejzazší termín ukončení projektu, pevné termíny pro doložení relevantních povinných příloh apod.).

Další informace naleznete na webu API či MPO.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme