Produkce drůbežího masa, cukru a slunečnicového oleje v Kazachstánu

Vzhledem k nestabilní situaci na světových potravinových trzích a za účelem podpory domácích drůbežáren a udržení stability domácího trhu, se Ministerstvo zemědělství Kazachstánu rozhodlo zvýšit podporu producentům vajec.

Za tímto účelem došlo k úpravám pravidel pro poskytování dotací pro rozvoj chovu hospodářských zvířat, zvyšování užitkovosti a kvality produktů živočišné výroby, včetně dotací pro produkci vajec. Výše dotací činila 13,5 mil. EUR.

Ilustrační fotografie

V zemi je 63 drůbežích farem, z toho je 29 pro produkci masa a 34 k produkci vajec. V roce 2021 vyprodukovaly tuzemské drůbežárny 266,8 tisíce tun drůbežího masa v porážkové hmotnosti, což je 98 % z celkové produkce. Slepičích vajec bylo vyprodukováno 3,5 miliardy kusů (74 % z celkové produkce). Podíl dovozu drůbežího masa se snížil ze 45 % na 39,5 %.

Ministerstvo zemědělství také plánuje sedminásobné zvýšení výroby cukru a snížení jeho dovozu o 32 %. To vyžaduje preferenční půjčky a dotace na 5–6 let. Předpokládá se zvýšení jeho výroby na 254 tisíc tun. Roční spotřeba cukru v Kazachstánu je asi 532 tisíc tun, z toho 7 % připadá na domácí produkci.

Kazachstán po nepokojích? Ekonomiku čekají změny

Nízká produkce je způsobena omezenou prodejností cukru, nedostatkem vody na zavlažování, nutností ruční práce při pěstování cukrové řepy, chátráním cukrovarů. Výměra plochy pro pěstování cukrovky se však zvýšila ze 14,5 tis. na 38 tisíc hektarů. Byly zahájeny projekty na modernizaci a výstavbu cukrovarů.

Od začátku roku 2022 činil vývoz slunečnicového oleje z Kazachstánu 140,7 tisíc tun. Za stejné období bylo v roce 2021 vyvezeno 28,9 tisíc tun. Objem exportu se tak oproti loňskému roku zvýšil 4,8krát. Cca 60 % celkového exportu slunečnicového oleje míří do Uzbekistánu. Mezi další země vývozu patří Afghánistán, Tádžikistán a Čína. Nově pak exporty oleje směřovaly do České republiky, Litvy a Turecka.

Díky státní podpoře (dotovaná dodávka olejnin ke zpracování, nákup osiv, hnojiv, pesticidů apod.) se v roce 2021 zvýšila osevní plocha slunečnice o 200 tisíc hektarů. V roce 2022 se plánuje navýšení osevní plochy slunečnice o dalších 20,7 tisíce hektarů.

Autor: Artyom Lukashov, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Almatě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí

Doporučujeme