Produkce kávy v Hondurasu je ohrožena v důsledku klimatických změn

Přijem z kávy v Hondurase se po poslední sklizni snížil o 16,4 %. Může za to změna klimatu a nízke ceny, uvedl prezident Honduraského institutu kávy, Francisco Ordóñez.

Globální oteplování představuje poměrně velkou hrozbu pro produkci kávy, která se podílí 5 % na honduraském HDP. 
Příjmy z vývozu kávy klesly kvůli nízké ceně obilovin na mezinárodním trhu a projevům vyplývajícím ze změny klimatu, kterým je dlouhodobé sucho. V období sklizně 2018-2019, která skončila 30. září, činil prodej kávy 950,1 mil. amerických dolarů, což je o 16,4 % méně ve srovnání s předchozí sezónou, kdy příjem představoval 1,14 mld. USD. Cena za kvintál (46 kg) se pohybovala v minulém cyklu kolem 106,9 USD, zatímco v období 2017-2018 byla kótována na 120,85 USD, což představuje snížení o 11,5 %. 
Prezident Hondurasu, Juan Orlando Hernández, zahájil na konci roku 2018 v Organizaci spojených národů kampaň ve prospěch vyšších cen kávy.Vedení Honduraského institutu kávy zase ke zmírnění dopadu sucha vyzývá tamější vedení kávových „družstvech“, aby hledaly adaptační mechanismus a zlepšily vnitřní organizaci.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Economista

• Teritorium: Honduras | Mexiko

Doporučujeme