Produkty české firmy chrání v neklidné době bezpečí lidí po celém světě

Společnost RS DYNAMICS se zaměřuje na technologie detekující výbušniny, radioaktivní látky, látky škodlivé pro životní prostředí a zdraví lidí nebo drogy. Podle jejího zakladatele Jiřího Bláhy pomohlo tuzemským technologickým firmám, stejně jako celému Česku, členství země v Evropské unii.rsdynamics detektorFirmu, tehdy ještě pod jiným názvem, založil Jiří Bláha v roce 1990. Po éře socialistického, státem řízeného hospodářství sice neměl žádné zkušenosti s podnikáním, mohl se však opřít o své rozsáhlé zkušenosti s vývojem terénních přístrojů pro geofyziku a pro životní prostředí.

A aplikovat je při vývoji detektoru výbušnin, který ve své podstatě funguje na principu analýzy plynů. „Z tržního pohledu jsme viděli v této aplikaci obrovský potenciál, což se později ukázalo jako správný marketingový záměr,“ vysvětluje zakladatel RS DYNAMICS Jiří Bláha.

Řešení na míru

Firma na trhu uspěla i díky tomu, že dokázala předvídat, kam se bude svět v dalších letech vyvíjet. „Důležitou motivací je naše snaha pomoci lidem čelit teroristickým rizikům. V době zahájení výzkumných projektů na tomto poli nám již bylo jasné, že, bohužel, přijde doba, kdy bude potřeba se takovým rizikům bránit. Naše nástroje jsou proto navrženy tak, aby svým účinkem chránily obyvatelstvo,“ doplňuje Jiří Bláha. V současnosti tak firma patří k významným hráčům na celosvětovém trhu v oblasti zařízení pro detekci látek nebezpečných pro životní prostředí, výbušnin nebo drog. 

rsdynamics detektor Na vysoce konkurenčním trhu se prosazuje především vysokou vývojovou flexibilitou. „Ta umožňuje ‚naroubovat‘ naše technické řešení přesně na potřeby uživatele. S aplikačním prostředím vždy rozsáhle diskutujeme. Nikdy se neptáme, co potřebují, protože to zpravidla nevědí, nebo mají naivní představy, ale jaké mají problémy. My se jim pokoušíme připravit a nabídnout efektivní řešení,“ popisuje Jiří Bláha. Druhou předností řešení firmy RS DYNAMICS je extrémní operační a fyzická robustnost přístrojů, které spolehlivě fungují v nejtěžších terénních a klimatických podmínkách.

Firma svoje produkty neustále inovuje, v současnosti pracuje na nových projektech pro širší uplatnění svých high-tech technologií.

Mezi typické zákazníky společnosti patří vládní sektor v různých zemích, jako jsou armády a policie, ale také bezpečnostní agentury, sportovní arény, banky, hotelové řetězce a podobně. Firma vyváží téměř sto procent své produkce, mezi její hlavní trhy patří Japonsko, jihovýchodní Asie, Střední Východ, EU, Afrika, částečně i USA.

V Japonsku předhonili firmy z USA

V Japonsku firma dokonce zřídila svoji pobočku. „Japonský trh je nesmírně náročný a prorazit tam s danými technologiemi se daří velmi výjimečně, technologicky jsou nejvýznamněji orientovaní na produkty z USA. Uplatnit se na japonském trhu znamená nejenom mít ty nejlepší produkty, lepší než produkty “made in USA”, ale musíte tam fyzicky být! Japonský vládní zákazník nekoupí nikdy nic přímo ze zahraničí, chce mít jistotu v lokální podpoře, servisu, právním zázemí a podobně,“ shrnuje Jiří Bláha specifika trhu v zemi vycházejícího slunce.

rsdynamics detektory expport japonsko„To lze docílit pouze se společností registrovanou v Japonsku, která má na tamním trhu dlouhou a úspěšnou historii a je samozřejmě řízena vlivným Japoncem s dlouholetou místní skvělou reputací v byznysu. My jsme v Japonsku v tomto módu již dvacet let, naše produkty tam technologicky velmi uspěly a proto je v současné době Japonsko pro nás jedním z největších trhů, na což jsme oprávněně hrdí!,“ podotýká Jiří Bláha. V Japonsku společnost také kooperuje s významnými technologickými subjekty na vývoji nových technologií. 

Další nárůst tržeb v Japonsku firma zaznamenala po havárii jaderné elektrárny ve Fukušimě. Státní atomové elektrárny vybavila bezpečnostním systémem pro ochranu před vniknutím teroristů s explozivními materiály.

„Byl to pro nás velký byznys s excelentní reputací. Obecně, zhoršující se bezpečnostní situace po celém světě nám otevírá možnosti, jak pomoci lidem těmto nebezpečím čelit a nabídnout jim zlepšení bezpečnostní situace. Neparazitujeme na současných problémech, naopak snažíme se přinést řešení, aby se lidem žilo lépe, více v klidu a bezpečí. Tyto hodnoty jsou pro nás podstatně významnější, než uskutečnění prodejů jako takových. Jsem nesmírně šťastný, že se nám tento záměr daří a naše produkty pomáhají významně chránit bezpečí i životy lidí, ale i planetu Zemi,“ zdůrazňuje Jiří Bláha.

Českým firmám pomáhá členství v EU

rsdynamics detektorVstup na další trhy společnost spojuje s obchodními dohodami mezi EU a zeměmi v Severní Americe. „Podepsaná dohoda CETA s Kanadou pro nás samozřejmě znamená otevřené dveře na tamní trh a to nejenom v prodeji našich produktů, ale i v mezinárodní vývojové a výzkumné spolupráci. Totéž bude platit i pro doufejme v blízké budoucnosti podepsanou dohodou s USA,“ konstatuje Jiří Bláha.

Ještě významnější je pro firmu příslušnost České republiky v Evropské unii a možnost volného pohybu zboží, služeb, kooperací, výzkumných spoluprací i volného pohybu osob, včetně zaměstnanců mezi firmami. „Bez tohoto uspořádání nemá miniaturní Česká republika v budoucnu sebemenší šanci uspět v globalizovaném světě! Jsem velmi smutný z rostoucí eurofobie v naší zemi, takové snahy povedou k postupnému zániku existence našeho státu, ať už na to svými úzkými brýlemi pohlíží kdokoliv jakkoliv!“ zdůrazňuje Jiří Bláha. „Pro podporu EU hovoří i to, že toto společenství svobodných zemí nám zaručilo dlouhou dobu života v prosperitě a bez válek! Což je v evropském teritoriu, po staletí velmi neklidném, zřejmě nejvyšším historickým úspěchem!“ uzavírá Jiří Bláha.

Dalibor Dostál

• Oblasti podnikání: Bezpečnost | Služby

Doporučujeme