Proexportní podpora českým firmám v Izraeli, Turecku a SAE

Dne 19. června 2019 uspořádala v prostorách Petschkova paláce exportní agentura Ministerstva průmyslu a obchodu CzechTrade seminář pod názvem „Turecko, SAE, Izrael – slibné trhy pro české exportéry a aktuální příležitosti“, který cílil především na potenciální české zájemce z řad podnikatelů do těchto zemí.Hlavními body programu byly informace o možných formách podpory českých podnikatelů ze strany agentury CzechTrade v Izraeli, Turecku a SAE. Své aktivity v rámci podpory exportu mělo možnost představit i Oddělení Afriky, Asie a Austrálie, pod které všechny tři sledovaná teritoria spadají. Seminář zahájil pracovník Oddělení Afriky, Asie a Austrálie, které v rámci Odboru zahraničně ekonomických politik II zpracovává obchodně politickou činnost vůči Izraeli, Turecku i SAE.

Kromě jiného bylo zmíněno: „Důležitou součástí naší práce je i sjednávání dvoustranných dohod o hospodářské spolupráci. Tyto dohody zakládají Smíšené komise či výbory, které umožňují bilaterální jednání vládních expertů na základě konkrétních ekonomických zájmů v dané zemi. Rovněž připravujeme podklady pro jednání státních představitelů, která jsou využívána pro ‚otevírání dveří‘ českým podnikatelům. S tím souvisí i příprava a zajištění průběhu doprovodných podnikatelských misí v rámci zahraničních cest státních představitelů. V neposlední řadě k naší činnosti patří i podpora exportního vzdělávání.“

Jako další se ujala slova exportní konzultantka CzechTrade Jana Trnková, která přiblížila celkovou strategii agentury CzechTrade v souvislosti s jejími nabízenými službami. Na toto vystoupení navázal specialista zahraničního obchodu Komerční banky Michal Obručník, jenž shrnul možnosti obchodního a exportního financování pro české podnikatele. Následně vystoupil exportní konzultant CzechTrade Bohuslav Květoň, který představil aktuální možnosti pro české podnikatele v Turecku.

Ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji Michal Nedělka přiblížil exportní potenciál SAE a poté Jiří Mašata, ředitel kanceláře Czech Trade v Tel Avivu, uvedl tematiku podnikatelského prostředí a obchodu v Izraeli. Všichni přednášející čerpali z vlastních bohatých zkušeností a přiblížili obchodní a kulturní zvyklosti z daných teritorií. Zajímavé byly nepochybně podněty k vstupní strategii na trh spojené jak s překážkami, tak s velkými obchodními příležitostmi v Izraeli, Turecku i SAE. Po těchto vystoupeních proběhly individuální konzultace českých firem se zástupci agentury CzechTrade a Oddělení Afriky, Asie a Austrálie.

Ministerstvo průmyslu a obchodu aktivně podporuje akce tohoto typu zaměřené na zajímavé semináře a konference s tematikou exportu do mimoevropských zemí.

Fotografie ze semináře poskytnuta MPO ČR.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme