Proexportní seminář na mezinárodním agrosalonu Země živitelka

Dne 22. srpna 2019 zorganizovalo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR v rámci 46. ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích již tradiční seminář zaměřený na podporu exportu.Ministerstvo zemědělství se od roku 2015 zapojuje do realizace proexportních aktivit, kterými se snaží pomoci českým zemědělským a potravinářským firmám nacházet a pronikat na obchodní trhy mimo EU. Za účelem rozšíření povědomí o jednotlivých nástrojích a možnostech jejich využívání pořádá pravidelně odborný seminář, který se tentokrát uskutečnil při příležitosti konání výstavy Země živitelka, dne 22. srpna 2019 na Výstavišti České Budějovice.

Úvodní slovo pronesl viceprezident Potravinářské komory ČR pan Hynek Strnad, přičemž zdůraznil přínos jednotlivých nástrojů. Jménem Ministerstva zemědělství se slova ujala paní Karolína Bartošová, zástupkyně ředitele odboru zahraničně obchodní spolupráce, která účastníky přivítala a následně představila veškeré aktivity resortu podporující export na mimounijní trhy.

Poté vystoupili s krátkými prezentacemi jednotliví zemědělští diplomaté (Srbsko, Rusko, Libanon; ZD z USA z důvodu nepřízně počasí nepřiletěl) a místní síly, které působí na Ukrajině a v Kazachstánu. V druhé části programu měli účastníci možnost se s nimi osobně seznámit a projednat s nimi své exportní záměry v příslušných zemích.

Semináře se rovněž zúčastnili představitelé České exportní banky a Exportní a garanční pojišťovací společnosti, kteří byli k dispozici potenciálním zájemcům k individuálním konzultacím možností využití jejich nástrojů exportní podpory. Na seminář přišlo 45 zástupců českých zemědělských a potravinářských firem, přičemž řada z nich využila možnosti diskuze.

• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme