Profesionální kouč jako partner pro podnikání

Se svými klienty pracujeme i na konkrétních firemních projektech. Kouči mohou být partnery, se kterými můžete hledat nová řešení, měnit již nevyhovující přístupy, rozvíjet své dovednosti a uvědomovat si, jak lépe a efektivněji vést, motivovat, rozvíjet a podporovat své zaměstnance. V současné době je jedním z klíčových faktorů úspěšných firem motivovaný, loajální a kreativní zaměstnanec.

A jednou z cest, která může být podstatná pro rozhodování zaměstnanců pracovat právě s vámi, je moderní styl vedení lidí, koučovací kultura v organizaci. V tomto koučovacím průvodci půjde o krátký náhled či představení konkrétního tématu. Položíme vám otázky, které by vám mohly pomoci k novým náhledům, přinést nápady na řešení. Pokusíme se vám přiblížit i živou zkušenost našich klientů. Věříme, že průvodce bude pro vás inspirací a někdy i prvním krokem k potřebné změně.

Osobní plán, který tužby promění v realitu. Jak dobře vést a rozvíjet svoji osobní firmu zvanou Já? Jsme koučové a naším posláním je podporovat lidi tak, aby si uvědomovali svůj potenciál a dál jej rozvíjeli.Osobní plán tužby promění v realitu

Jak dobře vést a rozvíjet svoji osobní firmu zvanou Já? S Jiřím jsem se potkala na začátku jednoho roku. Pracoval na ředitelské pozici v bance již několik let. Byl na svém postu úspěšný, zdálo se, že je situace ve firmě vcelku stabilní. Měl rodinu, dvě děti ve škole, hrál golf a dvakrát za rok jel s rodinou na dovolenou. Pěkný byt s hypotékou. Úspěšný muž.

Avšak také se mu blížila čtyřicítka. Po seznámení a prvních úvodních tématech jsem položila otázku: „Co opravdu potřebujete?“ Přišla odpověď váhavá, plná otazníků: „Cítit znovu nadšení, radost, život? Těšit se z něčeho? Potřebuji vědět, že je to ten nejlepší způsob, jak prožít svůj život. Nechci vyhořet, rozvést se, mlčet doma, tloustnout a těsně před smrtí si uvědomit, že jsem neprožil to, o čem jsem snil.“ Témata jako: ujasnit si, co je pro mne v životě důležité, jak se cítit v životě spokojeně, jak nezapomenout na některé důležité oblasti svého života, mít dost času a energie pro sebe a lidi kolem, být prospěšný komunitě, žít dobře; patří mezi základní lidská témata. I proto je zařazujeme se zahájením nového roku do tohoto průvodce pro manažery, lídry a podnikatele.

Pokud bych se vás zeptala, zda je možné, aby dlouhodobě prosperovala organizace bez jasných záměrů na dané období a rozpracovaných cílů vycházejících z dlouhodobějšího plánu, předpokládám, že většina z vás v tomto případě řekne, že bez plánu, rozpočtu, cílů není možné řídit firmu, lidi a vůbec úspěšně rozvíjet podnikání. Tak proč si myslíme, že můžeme žít bez jasného uvědomění, co a jak chci ve svém životě dělat a s kým?

Oblasti života a vaše role v nich

Máte rádi novoroční předsevzetí? Předpokládám, že většina z vás odpoví, že nemá. A že také nevěří tomu, že by byla k něčemu užitečná kromě vlastního stresu a frustrace. Pojďme tedy z novoročních předsevzetí udělat dobrý nástroj, dobře definované cíle v osobním životě. Co bude letos v našich životech důležité? Jak nezůstat jen u tužeb, ale proměnit své plány v realitu? Jak dobře vést a rozvíjet svoji osobní firmu zvanou Já?

Možná patříte mezi manažery, kteří plánují a mají cíle v oblasti své profese. Součástí života je bezesporu naše práce a zabírá značnou část našeho života. Máme však další oblasti, které jsou důležité pro vyváženost, stabilitu a celistvost prožívání. Potřebujeme věnovat pozornost všem oblastem života, kde máme svoji jedinečnou roli, jako například role manžela, otce, dcery, podnikatele, zaměstnance, kamarádky, manažerky… Jaké nejdůležitější role v životě máte?

Z těchto rolí pak vycházejí jako nejčastější důležité životní oblasti, nad kterými pracuji s klienty, tyto: práce či kariéra, rodina, láska, zdraví, volný čas, přátelé, vzdělávání, společenství. Možná zařadíte ještě jinou nebo si ji jinak nazvete. Jaké důležité oblasti života vyplývají z vašich životních rolí?

Cíle, identita, hodnoty

Abychom se dopracovali k opravdovým cílům v jednotlivých oblastech života, je potřeba mít tyto cíle založené na identitě a hodnotách. Vnímáte rozdíl mezi cílem Zhubnout a cílem Stát se štíhlým a zdravým mužem plným energie? Vložit do cíle své hodnoty, tedy proč je důležité pro mě, že zhubnu, je motivující a dlouhodobě posiluje odhodlání vytrvat. Proto si potřebujeme odpovědět na otázku: Kým jsem v každé z těchto oblastí? Proč je to pro mne důležité? Co to může přinést mně a okolí? Jaký typ profesionála chci být v oblasti kariéry? Jak bych chtěl, aby se se mnou cítil můj partner? Jak chci, aby mě viděli moje děti či jaký chci být syn? Jaký chci být přítel?

Pojďme se podívat, jak probíhalo koučování Jiřího. Jiří se rozhodl, že chce začít přemýšlet o své profesní vizi. Ptala jsem se, jak je spokojen se svou prací. Použili jsme škálu 1 až 10, kde 1 znamená Nejsem vůbec spokojený a 10 Jsem maximálně spokojený. Jiří vyznačil, že je na škále na úrovni 4. Ptala jsem se, co potřebuje změnit, aby mohl být spokojenější. Jiří v klidném prostoru nacházel: chci mít uznání i mimo vlastní banku, chci ovlivňovat a určovat změnu, zajímají mě inovace v konkrétní oblasti… Poté, co si našel vše podstatné, jsem jej vedla k tomu, aby předefinoval tyto změny: Jakou osobou se potřebuje stát, aby změny mohly nastat? Konečná vize Jiřího byla: Jsem respektovaný lídr v oboru a ovlivňuji transformaci banky v oblasti finančních technologií.

Je důležité, abyste si misi formulovali v přítomném čase, abyste našli hodnoty, které budete naplňovat novým přístupem či principy, nebo abyste ve vizi popsali, jaký výsledek přinesete. Jsem (přítomný čas) respektovaný (hodnota) lídr v oboru a ovlivňuji (hodnota) transformaci (očekávaný výsledek) banky v oblasti finančních technologií.

Od velkého cíle ke konkrétním akcím

Nyní na základě vize můžeme nalézt konečný cíl. Konečný velký cíl by měl být pro vás světýlkem ukazujícím směr. Měl by vás inspirovat. Mluvíme o velkém cíli, tedy kolik času potřebuji na jeho dosažení? Přemýšlejte v dlouhodobějším kontextu jednoho až tří let. Jak mohu nejlépe naplňovat svoji vizi během této doby v dané oblasti? Co konkrétně mohu dělat?

V dalším kroku budete hledat a vyberete si jednotlivé kroky směřující k jeho naplnění. V jednoduchosti je síla. Proto hledejte jednoduché a vám srozumitelné znění. Vyberte si jeden cíl, který může nejvíce přispět ke změně.

Jiří si našel dlouhodobý velký cíl v oblasti profese provázaný na svou vizi a našel tuto formulaci: Během dvou let budu jmenován v bance do pozice výkonného ředitele. Tento cíl považoval za nejlepší způsob, jak naplnit svoji vizi, aby se stal uznávaným lídrem v oboru a mohl aktivně ovlivňovat transformaci banky.

Výkonnostní cíle a jak je naplnit

Jaké jsou maximálně tři výkonnostní měřitelné cíle v příštích 6 až 18 měsících vedoucí k dlouhodobému cíli? Tyto cíle definujte jako SMART cíle a takové, kterých můžete dosáhnout skrze své jednání a akce. Uvažujte i o své zodpovědnosti k okolí a světu. Buďte konkrétní a držte zaměření na dlouhodobý cíl. Zdá se, že nastavení jednoho až tří cílů je nejvhodnější.

Pojďme se tedy podívat, jaké si našel výkonnostní cíle provázané na dlouhodobý cíl Být jmenován výkonným ředitelem. Všimnete si, že jsou to cíle, které Jiří může přímo ovlivnit. A také jsou velmi konkrétní, což umožní Jiřímu vědět, na co se koncentrovat, a věnovat jim dostatek kapacity a energie: Zvýšit obrat vytvářený týmem o 30 % v příštích 12 měsících; Zlepšit hodnocení leadership dovedností ze současných 3,5/5 na 4,5/5 během příštích 9 až 12 měsíců; Zajistit povýšení nejméně 80 % všech členů týmu připravených k postupu v příštích dvou letech. Konkrétní jednoduché akce, které vás dovedou k nastaveným výkonnostním cílům.

(Kliknutím grafiku zvětšíte)

A nyní můžete začít uvažovat velmi konkrétně a jednoduše, jaké činnosti zařadit v měsíčním, týdenním, denním harmonogramu tak, aby navazovaly na každý z výkonnostních cílů. Potřebujete hledat činnosti, které budou mít pravidelný, rutinní rytmus a stanou se novými návyky, procesy, způsoby jednání opakujícími se každý týden, den. Kombinací menších věcí, které opakovaně děláte, můžete dosáhnout našich velkých dlouhodobých cílů a záměrů. Naplňujete svoji vizi a své cíle krok za krokem rutinně každý měsíc, týden, den.

Které všechny jednoduché akce, které ještě neděláte, by mohly mít největší vliv na váš konkrétní výkonnostní cíl? Vyjmenujte, napište si je. Která z nich je ta nejefektivnější? Díky našemu koučování si Jiří nadefinoval sadu konkrétních akcí, kterým věřil, že ho dovedou k naplnění výkonnostních profesních cílů a postupně ke konečnému dlouhodobému cíli. Byla to kombinace měsíčních a týdenních akcí.

 • Dělat svoji práci.
  Každý den udělat minimálně tři kontakty s existujícími klienty a mít tři schůzky s novými, a tak rozvíjet obchodní příležitosti.
 • Kreativně zajišťovat zdroje pro nový byznys.
  Naplánovat si a setkat se jednou za dva týdny se seniorními kolegy z různých oddělení.
 • Podporovat a rozvíjet své lidi.
  Naplánovat jednu hodinu týdně s každým přímým podřízeným. Jednou čtvrtletně se sejít s týmem.
 • Získat podporu pro své povýšení.
  Cestovat do jiných regionálních kanceláří jednou za čtvrtletí a rozvíjet vztahy s ostatními senior lídry.
 • Rozvíjet se jako lídr.
  Držet pozornost v každodenní rutině a rozvíjet svoji všímavost, sebeuvědomování. Využít koučink k udržení pozornosti a k sebereflexi.

Štěstí přeje připraveným

Možná se nyní cítíte zahlceni. Nevzdávejte to! Začněte jednou jednoduchou činností. A pak postupně přidávejte další. Najít si k tomu partnera kouče může být užitečné a úlevné.

Prošli jsme společně procesem plánování. Může to být jedna z možností, jak skrze jednoduché každodenní činnosti a rutiny žít život spokojeně, úspěšně, radostně a smysluplně. Protože ty konkrétní kroky a naše jednání zdánlivě malinké a nedůležité dohromady vytvářejí stavebnici, která vede k něčemu většímu a důležitějšímu. A my se i při zdánlivě banálních činnostech či aktivitách, do kterých se nám vždy ne zcela chce, máme k čemu vrátit. Můžeme se znovu nabít uvědoměním si zřetelnějšího, barevnějšího obrazu toho, kam jdeme a že to má smysl. A toto uvědomění nám přináší spokojenost, radost a výdrž.

A že občas neuděláme vše, co jsme si naplánovali? Zůstaňte v klidu. Máte možnost se nadechnout a vrátit se zpět ke své vizi. Je stále platná? Stále vás zajímá? Pak pokračujte. A když ne, snadněji najdete, co konkrétně potřebujete dělat jinak. Buďte flexibilní.

A jak to dopadlo s Jiřím? Ráda bych napsala, že se stal výkonným ředitelem. Ale tak to ještě v tuto chvíli není. Jeho dlouhodobý cíl končí až za rok. Ale hodnotící pohovory a výsledky z konce roku ukazují, že je na dobré cestě. A hlavně jeho hodnocení toho, jak žije, zní energičtěji a živěji. A také začal věřit tomu, že svět podpoří ty, kteří vědí, kam jdou.

A ano, také se znovu začal učit hrát na kytaru. Se svým starším synem se letos chystá přejít Krkonoše jen tak s ruksakem. A taky bude slavit čtyřicátiny s manželkou, kamarády, rodinou. A zdá se, že se těší, plánuje totiž nějaké překvapení pro své blízké a pro sebe.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Marta Anna Petrášová, ICF profesionální certifikovaná koučka, předsedkyně Komise ICF ČR pro etiku profesionálního koučování, infografika: HK ČR.

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme