Prognóza růstu italské ekonomiky přináší příležitosti pro české firmy

Svaz průmyslu Confindustria informoval o předpokládaném růstu italského HDP 6,1 % v roce 2021, který je o dva body vyšší než v dubnu očekávaných 4,1 %.

Rozdíl je výsledkem jednak uvolnění pandemických restrikcí a jednak výkonem ekonomiky během prvního čtvrtletí. Během následujících dvou let by tak mohl HDP stoupnout o více než 10% a vrátit se v první polovině roku 2022 na hodnoty před pandemií.

V důsledku fiskálních stimulů a oživení poptávky i exportu by dle současných prognóz měla růst italská ekonomika v roce 2022 čtvrtletně o 0,7 %, což je výrazně vyšší růst než v letech 2015–2018, kdy rostla čtvrtletně o 0,3 %.

Itálie je 6. nejvýznamnějším trhem pro export z ČR a pevné základy bilaterálních ekonomických vazeb lze vidět i na minimálním propadu vzájemné obchodní výměny během pandemie roku 2020. Růst a plánované investice v miliardách euro nyní přinášejí další příležitosti spolupráce a nové sektory otevřené obchodu. Zároveň lze vidět trend nárůstu spotřeby domácností a obnovení důvěry, které provází uvolnění nastřádaných prostředků za dobu krize.

Pro firmy z ČR lze doporučit zaměření na následující prioritní oblasti, do kterých Itálie investuje během let 2021–2026 částku 235,1 mld. euro v rámci Plánu obnovy:

  • digitalizace
  • konkurenceschopnost
  • inovace
  • infrastruktura pro udržitelnou mobilitu
  • zelená revoluce
  • vzdělávání a výzkum

Investice by měly v roce 2022 oproti roku 2019 vzrůst o 17,7 %. Doposud představovaly největší podíl na investicích stavby budov (které již dosáhly předkrizových hodnot). Na druhou stranu investice do strojů a dopravních prostředků jsou stále ještě pod hodnotami roku 2019, ale porostou během následujících čtvrtletí v důsledku veřejných zakázek. Růst je však zpomalován zvýšením cen surovin a nedostatkem některých materiálů.

Průmyslová výroba rostla v první polovině roku 2021 a dosáhla předkrizových hodnot v červnu 2021. Dochází však ke zpomalení v důsledku narušení dodavatelských řetězů, což vede k prodlužování dodacích lhůt a růstu podílu nehotových dodávek. Vývoj ovlivňuje i negativní dynamika průmyslové aktivity v Německu a ve Francii.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Římě (Itálie). Autor: Marcel Sauer, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Itálie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme