Prognózy nizozemské ekonomiky

Jak na tom země tulipánů bude v dalších letech?

Výhledově by mělo dojít ke zpomalení růstu nizozemské ekonomiky, varují experti. Především v letech 2022 a 2025 by mělo dle Úřadu pro analýzu ekonomických strategií k mírné stagnaci.
První střednědobé prognózy říkají, že propad růstu by měl být nejprve střídmý – o 1,1 % (oproti současným 1,8 %). Důvodem bude především výhledové zmenšení pracovního trhu. Stárnutím populace by mělo dojít k navýšení zaměstnanců ve zdravotnickém sektory, a tedy zvýšení pracovníků v pečovatelském sektoru o 2,1 % ročně. Inflace by měla zůstat na 1,7 % do roku 2021 a na 1,5 % od roku 2022. K navýšení platů by výhledově dojít nemělo.
Průzkumy berou v potaz novou regulaci pro uzavírání důchodových smluv, klimatické změny a také demografické předpovědi.

Zdroj: www.nltimes.nl
Sestavil kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Benelux

• Teritorium: Nizozemsko

Doporučujeme