Prognózy rekordních výnosů pšenice na Ukrajině

Na pozadí vysokých výnosů pšenice v jižních regionech a vzhledem k tradičně vyšším výnosům ve středních a západních regionech jsou prognózy rekordních výnosů pšenice na Ukrajině dosahující 31–32 mil. tun stále pravděpodobnější.

Na Ukrajině probíhá ve všech regionech sklizeň obilovin a luštěnin.

Sklizeno je 7,4 mil. ha (46 %) s výnosem 4,3 t/ha. K 6. srpnu ukrajinští zemědělci sklidili:

  • pšenice 5,1 mil. ha (72 %) s výnosem 4,5 t/ha (23,4 mil. tun);
  • ječmene téměř 2 mil. ha (79 %) s výnosem 4,1 t/ha (8 mil. tun);
  • hrachu 208 tis. ha (86 %) s výnosem 2,2 t/ha (472 tis. tun).

Zcela dokončena je sklizeň raného obilí, luštěnin a řepky v oblastech Mykolajiv a Cherson. Zemědělci z regionu Mykolajiv sklidili 812 tis. ha obilí a luštěnin s výnosem 4 t/ha, což odpovídá 3,2 mil. tun obilí.

V Chersonské oblasti se sklízelo obilí z plochy 734 tis. ha s výnosem 4,2 t/ha, tj. 3,1 mil. tun obilí. Více než 2 mil. tun obilí se sklidilo v regionu Dněpropetrovska (2,5 mil. tun), Záporoží (2,4 mil. tun), Kirovohradu (2,2 mil. tun), Oděsy (2,3 mil. tun) a Charkovska (2,6 mil. tun).

Od začátku hospodářského roku 2021/22 do 9. srpna bylo z Ukrajiny vyvezeno 3,8 mil. tun obilovin, což je o 365 tis. tun více než ve stejném období předchozího hospodářského roku. Jednalo se zejména o pšenici (1,4 mil. tun), ječmen (1,3 mil. tun), žito (5,1 tis. tun) a kukuřici (1,05 tis. tun).

Další novinky ze zemědělského sektoru

Státní fytosanitární inspektoři Oděské oblasti za šest měsíců zkontrolovali 13 mil. tun rostlinných produktů určených k vývozu z Ukrajiny, dovezených produktů zkontrolovali 414 tis. tun a 1,2 mil. kusů rostlinných produktů.

Vývoz slunečnicového oleje z Ukrajiny za 11 měsíců hospodářského roku 2020/21 činí 5,08 mil. tun, přičemž podle memoranda o porozumění je maximální vývoz slunečnicového oleje v tomto hospodářském roce 5,3 mil. tun. Do konce srpna tedy zbývá vyvézt 306 tis. tun.

K 6. srpnu činila průměrná nákupní cena hovězího masa 43,7 tis. UAH/t (bez DPH), což je o 14 % více než loni a o 3 % více než minulý měsíc. Oproti minulému týdnu se cena zvýšila o 2 %.

Podle výsledků z roku 2020 činil čistý zisk zemědělských, lesnických a rybářských podniků 81,1 mld. UAH a stal se tak největším ze všech druhů hospodářské činnosti na Ukrajině.

V loňském roce 82,6 % podniků v průmyslu obdrželo 107,9 mld. UAH čistého zisku, zatímco pouze 17,4 % podniků skončilo rok se ztrátou 26,8 mld. UAH. To jsou nejlepší ukazatele ze všech druhů ekonomické činnosti, kde obecně bylo 71 % ziskových a 29 % neziskových podniků.

Největší čistý zisk – po zemědělství – přinesly hospodářství tyto podniky: finanční a pojišťovací činnosti (25,3 mld. UAH), velkoobchod a maloobchod; opravy motorových vozidel a motocyklů (22,2 mld. UAH), zdravotní péče a sociální pomoc (18,9 mld. UAH), doprava, skladování, poštovní a kurýrní činnosti (18 mld. UAH), informace a telekomunikace (14,3 mld. UAH).

Autor: Yegor Reshetnyk. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí

Doporučujeme