Program asistenčních voucherů podpoří přípravu výzkumných projektů částkou 1,5 milionu korun

Vyhlášení programu s názvem Asistenční vouchery Libereckého kraje schválilo Zastupitelstvo kraje 26. září 2023. Celková alokace programu je 1,5 milionu korun, přičemž maximální výše dotace je 300 tisíc korun.

Finanční podpora z tohoto programu pomůže při přípravě projektových žádostí, které jsou následně podány do vhodných výzev evropských nebo národních operačních programů.

Ilustrační fotografie

Tato finanční podpora je zacílena na projekty orientované na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace, jejichž výsledky budou mít příznivý dopad na ekonomiku regionu a budou sloužit k posílení spolupráce mezi výzkumnou, akademickou a podnikatelskou sférou a následnou komercializaci výsledků vědy a výzkumu. Žádosti o dotaci na přípravu projektů mohou být podávány od 1. listopadu 2023 do 31. března 2026.

„Tímto programem můžeme podpořit přípravu strategických projektů, které povedou k významnému zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského i akademického prostředí a k navázání spolupráce s významnými zahraničními výzkumnými centry,“ hodnotí program Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Žádost o podporu mohou využít všechny právnické subjekty se sídlem nebo ověřitelnou působností na území Libereckého kraje vyjma příspěvkových organizací zřízených Libereckým krajem.

Podrobnější informace o programu Asistenční vouchery Libereckého kraje můžete nalézt na webu Libereckého kraje.

Redakčně upravená tisková zpráva Libereckého kraje

• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme