Program Česká kvalita: Co je české, to je hezké?

V mnoha zemích se setkáváme s různými formami podpory kvalitních domácích produktů v zájmu jejich přednostního uplatnění na trhu.  I v tuzemsku existuje dlouhodobý program Česká kvalita, který podporuje prodej kvalitních českých výrobků a poskytování kvalitních služeb.

Hlavním cílem programu je jednotný systém, který umožňuje zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky, založené na objektivním ověřování kvality výrobků nebo služeb třetí stranou.

Řada firem a výrobků již tuto značku získala, ale existuje mnohem více dalších, které ji rovněž mohou získat. Když se budou výrobci do programu ministerstva průmyslu a obchodu hlásit se svými produkty a spotřebitelé je budou kupovat, pomůže to zvyšování podílu kvalitnějšího zboží na trhu a růstu spotřeby zboží vyrobeného v ČR.

Více o inovační strategii České republiky 2019-2030

Výrobci by se neměli bát do programu Česká kvalita přihlásit a získat tak možnost označovat své výrobky a služby.  Týká se to i výrobků a služeb proexportního charakteru, a to zejména výrobků inovativních s originálním řešením, které obstojí v mezinárodní konkurenci a na světových trzích.

Aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu a proexportní agentury CzechTrade v oblasti podpory exportu napomáhají internacionalizaci českých firem a usnadňují jejich vývozní expanzi.  Made in Czech Republic není jen označení původu zboží, ale musí znamenat též nejvyšší kvalitu. 

Značka Česká kvalita je klíčová pro podporu českého průmyslu. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto připravuje informační kampaň s cílem vysvětlit, jaký význam má denní rozhodování každého z nás na ovlivňování české ekonomiky. Kupovat české zboží s ověřeným symbolem kvality za rozumnou cenu přináší prospěch jak výrobcům, tak spotřebitelům. Ve druhé polovině listopadu budou v České televizi odvysílány inspirativní příběhy firem a živnostníků v pořadu Toulky po budoucnosti Česka, na CNN Prima News se připravuje projekt Česko a kvalita.

Co je české, je hezké tehdy, je-li kvalitní. Jistota této kvality je potvrzena označením výrobku logem Česká kvalita. Čeští podnikatelé a živnostníci v době pandemie ukázali, že jsou schopni pružně reagovat na změněné podmínky a přicházet s inovativními řešeními, která znamenají i zvyšování kvality a zaslouží si v tomto nelehkém období potřebnou podporu.

Autor: Robin Čumpelík, ředitel odboru komunikace a marketingu MPO

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme