Program česko-rakouské přeshraniční spolupráce byl schválen

Poslední z přeshraničních programů pro programové období 2014-2020 realizovaných mezi Českou republikou a sousedními státy byl Evropskou komisí schválen. Jedná se o program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

„Program pokračuje v přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem, která je spolufinancována z prostředků Evropské unie. Ta započala již v roce 1995 po vstupu Rakouska do Evropské unie. K dispozici máme téměř 100 milionů euro pro zajímavé projekty, které zpříjemní život na česko-rakouském příhraničí,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Program stejně jako v  období 2007-2013 bude podporovat široké spektrum projektů, jejichž společným znakem je jejich přeshraniční dopad na společné území.

Podporovány budou projekty v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a inovací (12,5 mil. EUR), ochrany životního prostředí a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví (45,4 mil. EUR), rozvoje vzdělávání a kvalifikace pro využití potenciálu lidských zdrojů v přeshraničním území (13,7 mil. EUR) a projekty podporující spolupráci institucí a rozvoj komunit v příhraničním území (20,4 mil. EUR). 

Celkem je na podporu projektů připraveno 97 mil. EUR prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje. 

Programové území je na české straně vymezeno územím kraje Jihočeského, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Na rakouské straně je tvoří okresy Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wienr Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf.

Aktuality týkající se přípravy programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika a plánovaného vyhlášení prvních výzev jsou k dispozici na adrese: www.at-cz.eu nebo na portálu Strukturalni-fondy.cz.

Doporučujeme