Program ETP Evropské komise

Program vzdělávání vedoucích pracovníků nebo-li program ETP Evropské komise pomáhá od roku 1979 evropským společnostem v jejich úspěšném pronikání na japonské a jihokorejské trhy tím, že jejich vedoucím pracovníkům poskytuje intenzivní jazykové kurzy a odborná školení v oblasti podnikání. V rámci programu ETP může zájemce získat finanční podpora na kompletní odbornou přípravy v Japonsku a Koreji nebo stipendium ve výši 2 200 EUR měsíčně v případě Japonska či 2 000 EUR měsíčně v případě Koreje.Japonsko je šestým a Korea devátým největším obchodním partnerem EU a obě země nabízejí evropským společnostem celou řadu příležitostí. Jejich obchodní postupy jsou nicméně velmi odlišné od postupů evropských, a tak mohou tyto trhy představovat pro evropské společnosti opravdovou výzvu.

Program ETP poskytuje účastnícím se společnostem konkurenční výhodu tím, že jim dává k dispozici potřebné nástroje a poznatky, jež jsou klíčem pro úspěch v Japonsku a Koreji. Program ETP spočívá v intenzivním programu vzdělávání pro evropské vedoucí pracovníky v délce 45 týdnů. Je rozdělen do 3 etap:

Modul v EU

Třítýdenní intenzivní odborné školení ve Spojeném království v oblasti japonské a korejské kultury, historie a občanské společnosti.

 • Organizátor: Škola orientálních a afrických studií, Londýnská univerzita.

Modul v Japonsku a Koreji

Jazykový kurz a odborné školení v oblasti podnikání v délce 30 týdnů, které organizují přední univerzity v Japonsku a Koreji.

 • Organizátoři: Universita Waseda (Tokio) a Universita Yonsei (Soul)

Stáž

Stáž v některé z japonských nebo korejských společností v délce 12 týdnů, jejímž cílem je uplatnit nově získané dovednosti a znalosti v praxi.

Minimální požadavky pro vedoucí pracovníky

 • být občanem členského státu EU
 • být zaměstnán u sponzorující firmy po dobu min. 1 roku
 • mít výbornou znalost anglického jazyka
 • účastnit se programu ETP poprvé
 • mít min. bakalářské vzdělání + 3 roky praxe ve výkonné funkce nebo 2 roky středoškolského vzdělání + 5 let praxe ve výkonné funkci

Minimální požadavky pro firmy EU

 • (a) vývážet do nebo investovat v Japonsku nebo Koreji  (b) plánovat vývoz nebo investice do jedné z těchto zemí nebo (c) poskytovat podporu evropským firmám ohledně exportu či investic do Japonska nebo Koreji
 • mít sídlo nebo vlastníka v EU, identifikovat se jako evropská firma a vyrábět zboží nebo poskytovat služby evropského původu
 • zaměstnávat min. 5 osob a mít roční obrat 500 000 Euro nebo více
 • být ochotná podílet se na částečném pokrytí životních nákladů účastníka programu
 • mít ochotu být v kontaktu s účastníkem po dobu trvání programu

Proč se Programu vzdělávání vedoucích pracovníků zúčastnit?

 • Obrat účastnících se společností se v průměru zdvojnásobí do desíti let po ukončení programu ETP.
 • Z více než 65 % absolventů ETP se stanou vedoucí pracovníci společnosti.
 • Vedoucí pracovníci patnácti z dvaceti předních evropských společností se zúčastnili ETP.
 • Odborná příprava, kterou nabízejí mezinárodně uznávané univerzity, otevírá cestu k opravdovým obchodních příležitostem.

Více informací lze získat na www.euetp.eu.

Informační leták k ETP

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme