Program hospodářské reformy na období 2020–2022 v Severní Makedonii

Makedonské ministerstvo financí zveřejnilo Program hospodářské reformy země na období let 2020–2022. Program představuje střednědobý makroekonomický a fiskální rámec rozvoje Severní Makedonie, zahrnuje odvětvové strukturální reformy na podporu konkurenceschopnosti a růstu země.

Program byl připraven v souladu s vládními programy rozvoje a fiskální strategií Severní Makedonie ve střednědobém horizontu. Je plně v souladu se strategií Evropské unie pro udržitelný hospodářský rozvoj „Evropa 2020“ a s Akčním plánem pro regionální hospodářský prostor na západním Balkáně.

Velká pozornost je věnována doporučením Evropské komise, týkající se současného rozvoje Severní Makedonie s důrazem na konkurenceschopnost, inovace a fungující tržní ekonomiku jako nezbytných podmínek zahájení vstupních jednání země o členství v Evropské unii.

Program hospodářské reformy zahrnuje scénáře i některá možná rizika ekonomického vývoje země, stejně tak i analýzu klíčových odvětví, která jsou pro makedonskou ekonomiku zásadní, tj. energetika, doprava, zemědělství a potravinářství a vodohospodářství.

Program hospodářské reformy Severní Makedonie zahrnuje tři klíčové výzvy hodnocení programu hospodářské reformy: formalizaci neformální ekonomiky, řešení nezaměstnanosti mladých lidí a integraci makedonských firem do globálních hodnotových řetězců.

Severní Makedonie prosazuje ekonomickou politiku přibližování se zemím EU. Návrh sektorových strukturálních reforem makedonská vláda sdílela se sociálními partnery a podnikatelskou komunitou a následně byl projednán i na zasedání Hospodářské a sociální rady státu.

Sektory, které jsou pro tvorbu hrubého domácího produktu Severní Makedonie důležité (energetika, doprava, zemědělství a potravinářství, vodohospodářství), představují i zajímavé obchodní příležitosti pro české firmy v Severní Makedonii, vychází a shodují se s Mapou oborových příležitostí ve vztahu k Severní Makedonii.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Skopje (Severní Makedonie). Autor: Josef Dvořáček, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Severní Makedonie
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme