Program Interreg Rakousko – Česko 2021-2027 byl otevřen pro příjem žádostí

Dne 31. března 2023 v 16.00 byla otevřena výzva k předkládání projektových žádostí. Celkem je k dispozici z Evropského fondu pro regionální rozvoj na spolufinancování projektů cca 86,8 milionů eur.

Projekty podané do 30. 6. 2023 do 14:00 budou předloženy Monitorovacímu výboru k projednání na podzim 2023.

Ilustrační fotografie

Program Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 je program realizovaný v rámci politiky soudržnosti EU prostřednictvím cíle Evropské územní spolupráce (EÚS). Nadřazeným cílem je podporovat harmonický hospodářský, sociální a území rozvoj EU jako celku.

Interreg je nástroj na podporu spolupráce mezi regiony a státy financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Jako program kategorie „Interreg A“ podporuje Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 spolupráci regionů sousedících členských států.

Program přímo navazuje na předchozí programy Interreg AT-CZ. Cílem programu je řešit společné výzvy identifikované v příhraničních regionech, využít nevyužitý potenciál růstu v příhraničních oblastech a zároveň posílit proces spolupráce a sbližování. Obsahově se program zaměřuje na pět politických cílů politiky soudržnosti EU pro období 2021–2027:

  • Politický cíl 1: Inteligentnější Evropa
  • Politický cíl 2: Zelenější, bezuhlíková Evropa
  • Politický cíl 3: Propojenější Evropa
  • Politický cíl 4: Sociálnější Evropa
  • Politický cíl 5: Evropa bližší občanům
Interreg Rakousko – Česko 2021–2027

V sekci Ke stažení naleznete Programovou příručku, která stanovuje základní pravidla, postupy a podmínky pro získání dotace a realizaci projektu. Příručka poskytuje přehled o specifikách Programu a provede žadatele fázemi projektového cyklu od vytvoření projektového záměru po schválení projektu.

Zde naleznete i Společná pravidla způsobilosti, která obsahují základní informace o způsobilosti výdajů projektů. Pro podání projektové žádosti je nutné se zaregistrovat v monitorovacím systému Jems. Pokyny k vyplnění projektové žádosti naleznete na webu Jems.

Pro žadatele se připravuje školení v jednotlivých regionech, termíny budou včas zveřejněny.

Projektové záměry konzultujte s Regionálními subjekty.

Zdroj: Interreg Rakousko-Česká republika

Doporučujeme