Program IROP rozdělil již 80 miliard korun do regionů

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, dosáhl další významné mety. Rozdělil již přes 80 miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj na 5 740 projektů po celé České republice.Rozděleno tak už bylo 69 % všech financí, které má IROP k dispozici. „V posledních dnech se tato částka dokonce blíží již k 81 miliardám korun. Těší mě, že se nám daří udržet nastolený trend z minulého roku, kdy jsme velmi zásadně zrychlili čerpání z tohoto operačního programu. Naše regiony si totiž zaslouží, co nejlepší péči,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Nedávno byl také schválen finančně největší projekt v IROP. Jde o projekt Správy a údržby silnic Plzeňského kraje – Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská, který získal podporu ve výši 1,45 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Díky projektu dojde k výstavbě 2. etapy tzv. západního okruhu města Plzně, který propojí přes údolí řeky Mže silnici II/605 (Křimická – Chebská) se silnicí I/20 (Karlovarská).

Kromě nové silnice II. třídy v délce 3,5 km a více než kilometrové údolní estakády budou realizována další rozsáhlá stavební opatření jako například odvodnění komunikace včetně sedimentačních nádrží, protihlukové stěny, biokoridory nebo vegetační úpravy. Stavba zásadním způsobem pomůže vyřešit negativní dopady silniční dopravy na centrum města Plzně a zlepší napojení severní části Plzeňské metropolitní oblasti na dálnici D5.

Zbývající finance v IROP jsou hlavně ve výzvách určených pro integrované nástroje. Konkrétně se jedná se o Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Všechny podrobné informace, a to nejen k vyhlašovaným výzvám, se zveřejňují na webových stránkách těchto integrovaných nástrojů.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme