Program KAPPA: Najděte partnera na Islandu

V rámci příprav první veřejné soutěže Programu KAPPA, která bude vyhlášena na podzim tohoto roku, se vedení Technologické agentury ČR (TA ČR) setká v červnu 2019 se zástupci islandské agentury RANNÍS.

Ta má na starosti podporu islandského aplikovaného výzkumu. Českým výzkumníkům a firmám se tak nabízí jedna z možností, jak oslovit a vyhledat partnery na Islandu.

Stačí vyplnit jednoduchý a krátký formulář s anotací projektu. TA ČR tyto informace předá islandské agentuře RANNÍS, která se následně postará o vyhledání vhodných partnerů ke spolupráci.

Formulář pro agenturu RANNÍS

Program KAPPA je financovaný Fondy EHP a Norska a je obecně zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce subjektů z ČR s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu. Celkem bude rozděleno téměř 800 milionů Kč.

Představení programu KAPPA

 

• Teritorium: Evropa | Island | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme