Program podpoří inovativní byznys parky i regeneraci brownfieldů

Výstavbu malých podnikatelských parků, rozvoj stávajících průmyslových zón a regeneraci brownfieldů podpoří Ministerstvo průmyslu a obchodu z programu Smart Parks for the Future. Přispěje tak k naplnění cílů Inovační strategie a souvisejícího materiálu The Country for the Future. Program poběží do roku 2026, žádat o podporu mohou obce a kraje již nyní.

Jan Pohunek / Shutterstock.com

Podpora inovativních parků je důležitá proto, aby naše ekonomika byla připravená na nástup Průmyslu 4.0, abychom lákali investice s vysokou přidanou hodnotou, odstranili rozdíly mezi regiony a také snížili negativní dopady na životní prostředí,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček

„Pracujeme na tom, abychom byli světovým inovačním lídrem, zemí pro budoucnost, a k tomu je třeba podporovat nástup inovativních technologií,“ doplňuej Havlíček.

Program Smart Parks for the Future navazuje na Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+, na předcházející Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury a reaguje i na případnou další vlnu pandemie koronaviru.

Sítě páté generace

„Program Smart Parks for the Future navazuje i na strategii Implementace a rozvoj sítí 5G v ČR: Cesta k digitální ekonomice – tedy vládní strategii pro rozvoj sítí nové generace schválenou v lednu tohoto roku,“ sděluje náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Sítě 5. generace přinášejí podle Očka velký potenciál pro aplikace v průmyslu a i s tímto programem chce MPO napomoci rychlejší implementaci digitálních řešení ve firmách.

Program je určen pro obce a kraje, MPO poskytne účelově vázánou dotaci na nezbytné investiční a vybrané neinvestiční výdaje přímo související s přípravou a realizací projektu. Dotace je poskytována maximálně do výše 70 % celkových způsobilých výdajů projektu podle velikosti sídla žadatele.

Program je zaměřen na:

  • přípravu na Průmysl 4.0 – příprava a rozvoj inovativních podnikatelských parků, nástup inovativních technologií pro potřeby Průmyslu 4.0.
  • revitalizaci brownfieldů – snížení záborů půdy a odstraňování ekologických zátěží
  • podporu ekologických opatření – snižování negativních klimatických dopadů
  • omezení vylidňování oblastí – budování a modernizace podnikatelských parků jako jeden z nástrojů zvyšování kvality života v obci
  • podporu malého a středního podnikání – vytvoření podmínek pro vznik a rozvoj místních firem
  • řešení negativních dopadů souvisejících s podnikatelským parkem v jeho bezprostředním okolí

Podrobnosti k žádostem najdete na webu MPO

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme