Menší podniky dostanou v podpůrném programu 300 milionů korun na digitalizaci

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvu programu podpory ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – Digitální podnik.

Cílem Výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků (dále jen “MSP”) působících na českých trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny nebo kombinací výše uvedených aktivit prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Projekt tak musí být v souladu se zaměřením specifického cíle E2.1 „Vyšší využívání ICT v podnikání“ Národní RIS3 strategie. K dispozici je 300 milionů korun, žádosti se přijímají od 15. září 2020 do 15. listopadu 2021.

Aby i nováčci mohli konkurovat starším firmám

V souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/ 2014 lze v rámci této Výzvy poskytnout podnikatelskému projektu veřejnou podporu dle čl. 14 pod podmínkou, že projekt naplňuje znaky tzv. „počáteční investice“. Z hlediska CZ NACE nebude Výzva cílit na podniky konkrétní kategorie, podporovány nebudou pouze projekty, jejichž výstupy se přímo projeví v některém ve Výzvě specifikovaných odvětví.

„Firmám, které dlouhodobě a úspěšně působí na trhu, proces digitalizace pomáhá usnadňovat podnikání, poskytovat kvalitnější služby svým zákazníkům nebo získávat zákazníky nové prostřednictvím nových výrobků a služeb. „Digitální technologie ale současně umožňují na trhu třeba i mladším malým a středním firmám rychle konkurovat již zavedeným, třeba i větším firmám“, říká náměstek ministra pro EU fondy Marian Piecha.

Maximální pomoc na jednoho žadatele bude deset milionů

Výzva je vyhlášena v souladu s novou regionální mapou, kde míra podpory může v některých regionech dosáhnout až 60 z celkových způsobilých výdajů. Minimální výše dotace je jeden milion korun, maximální 10 milionů. Žadatelem/příjemcem jsou pouze MSP a projekty jsou omezeny pouze na jednu etapu.

Jaká je strategie pomoci malých a středním podnikům? Více v podrobném článku

 „Digitalizace skutečně mění celá odvětví a dosavadní zažitá pravidla. V této době obstojí na trhu jen ti, kteří „digitální revoluci“ nebudou vnímat jako prázdný marketingový pojem, ale přijmou ji jako šanci stát se ve svém oboru podnikání skutečně úspěšnými. K tomu bychom byli rádi, jako Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, našim firmám, našim partnerům nápomocni“, dodává náměstek ministra pro EU fondy Marian Piecha.

Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádá v rámci této aktivity řadu seminářů a pracovních skupin.

• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme