Program PROPEA úspěšně pomáhá českým podnikatelům v Peru

V letošním roce v Peru v rámci programu MZV ČR na podporu ekonomických aktivit v zahraničí „PROPEA“ pomohl Zastupitelský úřad ČR v Limě již čtyřem českým firmám. Poskytnuté profesionální služby – od marketingových aktivit či vytvoření partnerské sítě, až po zajištění registrace ochranné známky u příslušných peruánských institucí – umožnily českým podnikatelům udržet své obchodní aktivity v zemi či pokračovat ve vstupu na zdejší trh i v náročné koronavirové době.

Realizátorem PROPEA v Peru je advokátní kancelář Estudio Zevallos Coll, zastoupená panem Vladislavem Michalčíkem, který v Limě dlouhodobě žije. Jeho vynikající znalost místních obchodních norem i dlouholetá zkušenost s business developmentem představují pro české podnikatele velkou výhodu. Ať už se jedná o ty, kteří v Peru již nějaký čas působí, ale stále se nachází ve fázi budování trhu, nebo o „nováčky“, kteří si na místní realitu teprve zvykají.

Mezi tu první skupinu patří např. firma Photon Water Technology, která v Peru již několik projektů úspěšně realizovala. V letošním roce plánovala zintenzivnit svůj průnik do regionů, kde mohou být její technologie na čištění vody nejvíce užitečné. Kvůli pandemii COVID-19, která na půl roku vyřadila z provozu část peruánské ekonomiky, se však její hledání vhodných obchodních partnerů výrazně ztížilo. Kancelář Zevallos jí tak v rámci PROPEA pomohla s identifikováním a prověřováním nových členů místní partnerské sítě.

Největší zájem o podporu PROPEA však mají ti, kteří v Peru teprve začínají. Řada z nich si již díky službám ze strany Velvyslanectví ČR v Limě (individuální služby či projekty na podporu ekonomické diplomacie, tzv. PROPEDy) vyhodnotila peruánský trh jako perspektivní a ráda by nyní svůj vstup na něj zkonkretizovala. Český lídr na poli digitalizace – firma ADUCID – je jednou z nich. Po loňské analýze trhu digitalizačních technologií provedené Velvyslanectvím ČR v Limě si letos v rámci PROPEA objednala zpracování obchodního plánu pro vstup jak na veřejný trh (e-Government, elektronické hlasování ve volbách), tak do korporátního sektoru (elektronické bankovnictví, zdravotnické aplikace, elektronický podpis). Kabinet Zevallos jí navíc vypracoval speciální marketingové materiály ve španělštině pro jednotlivé oblasti a zaregistroval ochranné známky u peruánské národní entity pro ochranu duševního vlastnictví.

Vytváření partnerských sítí a marketingové služby si v rámci PROPEA zvolily i dvě společnosti ve farmaceutické oblasti: B.A.R.D. a Dr. Muller Pharma. Pro obě dvě kancelář Zevallos koordinovala spolupráci s jednotlivými zástupci dodavatelského řetězce a zajišťovala propagační aktivity produktů směrem k prodejní síti.

Pilotní verze projektu PROPEA, která skončí letos v říjnu, se tak skutečně osvědčila. Velvyslanectví ČR v Limě je již v procesu identifikace vhodných kandidátů na realizátora druhého ročníku PROPEA, který bude českým firmám opět k dispozici od ledna 2021.

Autor: Ing. Radka Sibille, ekonomická diplomatka Velvyslanectví ČR v Limě, s přispěním p. Vladislava Michalčíka, Estudio Zevallos Coll.

• Teritorium: Peru
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme