Program PROPEA zahájen v jihočínském městě Shenzhen

Velvyslanectví ČR v Pekingu, ve spolupráci se společností YCG Ventures Limited, zahájilo realizaci projektu PROPEA pro rok 2021. Cílem tohoto programuje podpora ekonomických aktivit českých firem na zahraničních trzích.

Program připravilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR.

Obchodní potenciál Číny pomohou českým firmám, v rámci tohoto programu, využít tedy již dva subjekty. Kromě zmíněné YCG Ventures Limited, se sídlem v rapidně se rozvíjejícím jihočínském městě Shenzhen, také CzechCham Shanghai působící v Číně především v Šanghaji a v oblasti delty řeky Yangtze.

České společnosti již podnikající v Číně, či firmy aktivně zvažující svoji dlouhodobou přítomnost na tomto trhu, budou moci využít služeb místních expertů, kteří jim pomohou například při zajištění kontinuity obchodních styků a řešení logistických a jiných problémů spojených s mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s epidemií COVID-19. V době omezení pohybu osob mohou tyto subjekty mimo jiné firmám pomoci zajistit osobní styk a dohled nad jejich aktivitami v místě. Program PROPEA je financován ze sdružených prostředků určených z mezirezortního společného nástroje na podporu ekonomické diplomacie.

Služby poskytované v rámci těchto projektů jsou pro firmy cenově zvýhodněné a představují doplněk k individuálním službám, které firmám poskytují zastupitelské úřady a agentury CzechTrade a CzechInvest v zahraničí. Projekty PROPEA jsou tedy doplňkem katalogu služeb Klientského centra pro export a jednotné zahraniční sítě ČR, podobně jako program projektů ekonomické diplomacie PROPED.

Z rozpočtu PROPEA je dotováno 70 % ceny služby, přičemž zbylých 30 % představuje spolufinancování firem. Prostřednictvím projektů PROPEA mohou české firmy využít například asistenci při zajištění registrace a certifikace svých výrobků nebo při zakládání pobočky v zahraničí. Kompletní sazebník služeb, které mohou české firmy v rámci projektů PROPEA využívat, či další zajímavé informace naleznete na webových stránkách http://www.propea.cz/.

Společnost YCG Ventures Limited má sídlo v Shenzhenu, jež sousedí s Hongkongem. V březnu jednal velvyslanec České republiky v Číně, Vladimír Tomšík, se zástupci vedení tohoto dynamicky se rozvíjejícího města o možnostech obchodně-ekonomické spolupráce. Třinácti milionový Shenzhen je součástí nejlidnatější čínské provincie, jež je průmyslovým a high tech centrem Číny.

Čína je obrovským trhem s více jak čtyři sta miliónovou střední třídou a je také jedinou velkou ekonomikou, která se dokázala velmi rychle vypořádat s pandemií COVID-19 a díky tomu vykázala v roce 2020 meziroční růst hrubého domácího produktu 2,3 %. Předpokládaný rapidní ekonomický růst v roce 2021 i v dalších letech této dekády má naplnit vládou stanovený cíl zdvojnásobení celkového HDP do roku 2035. Na inovacích založený rozvoj má být hlavním motorem růstu produktivity čínské ekonomiky.

Prioritu má mít zvýšení podílu digitální ekonomiky ze současných 7,8 % na plánovaných 10 % v roce 2025 prostřednictvím rozvoje a aplikaci digitálních řešení (velká data a jejich analýza, internet věcí, průmyslový internet, blockchain, umělá inteligence, apod.). Další rozvoj digitalizace bude implementován v oblastech, jako jsou doprava, zdravotnictví, státní správa či v neposlední řadě maloobchodní prodej, kultura, turismus, vzdělání či sport. Podíl e-commerce na celkových maloobchodních prodejích dosáhl v r. 2020 téměř 25 % a předpokládá se další růst. Pandemií COVID-19 posílený důraz na zdraví se odráží i v sektoru potravinářství.

V Číně roste poptávka po mléčných výrobcích, kojenecké a dětské stravě, potravinových a výživových doplňcích, ale i po produktech a službách určených domácím mazlíčkům.  Křišťálové sklo patří mezi výrobky, se kterými si nemalá část Číňanů dokáže Českou republiku spojit.. Vzhledem k rozvoji domácího turistického ruchu, který akcelerovaly cestovní restrikce vyvolané pandemií, lze očekávat, že poptávka bude dále pokračovat v souvislosti s dalším rozvojem hotelové infrastruktury a také bohatnutím střední třídy společnosti.

Tuto produkci často kupovali čínští turisté v zahraničí, včetně České republiky. Pro české výrobce je nyní klíčové dostat své výrobky k zákazníkům jinými prodejními kanály – prostřednictvím čínských obchodních partnerů či např. využitím tzv. cross border e-commerce. Čínský život se v posledních letech stále víc přesouvá do on-line prostředí. Měsíce, které museli čínští konzumenti strávit v domácí izolaci, posílily vedle již značně rozvinutého internetového nakupování také segment on-line zábavy.

Trend přesouvání života do on-line sféry bude dále posilovat. Pro české firmy, které jsou tradičně silné v oblasti herního průmyslu, skýtá tento vývoj mnohé příležitosti. I zde by mohly být hnacím motivem zimní olympijské hry konané v Pekingu, které by mohly dát příležitost on-line hrám nebo produktům virtuální reality, které umožní místní populaci vyzkoušet dosud neobjevené sporty z bezpečí domova.

Podnikání v Číně je náročné. Cílem programu PROPEA je pomoci českým firmám k úspěšnému a dlouhodobému působení na tomto trhu. V případě zájmu o služby programu PROPEA je možné kontaktovat přímo expertního poskytovatele služeb, společnost YCG Ventures (Jan Smejkal, email: jan@ycgventures.co). Více informací o programu může poskytnout i Ladislav Horák, vedoucí obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Pekingu (kontakt na obchodně-ekonomický úsek).

Ladislav Horák, vedoucí obchodně-ekonomického úseku, Velvyslanectví ČR v Pekingu

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme