Program THÉTA: Oznámení termínu vyhlášení a předběžných parametrů 5. veřejné soutěže

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 5. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA. Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje na 1. června 2022. 

Cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály.

Ilustrační fotografie

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

Předběžné parametry 5. veřejné soutěže Programu THÉTA 

Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže. Případné dotazy k 5. veřejné soutěži Programu THÉTA směřujte prosím na Helpdesk.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme