Prohloubení obchodní spolupráce ČR s jižní Čínou

Velvyslanectví České republiky v Pekingu realizovalo v roce 2021 projekt na podporu ekonomických aktivit, zkratkou označovaný jako PROPEA. První rok realizace tohoto programu se dle zpětné vazby od účastníků projektu velmi osvědčil.

Poskytnuté služby přispějí k úspěšným partnerstvím českých firem s čínskými subjekty. Implementátorem samotného projektu, v rámci kterého byly poskytnuty sofistikované služby třem českým firmám, byla panem Janem Šmejkalem vlastněná čínská společnost Shenzhen Nongchao International Consulting Co., Ltd.

Ilustrační fotografie

Řada českých firem zná podnikatelské aktivity tohoto Čecha působícího v jihočínském městě Šen-čen i pod názvem YCG Ventures Limited, firmy registrované v sousedním Hongkongu.

Cílem programu PROPEA, připraveném Ministerstvem zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR, je podpora ekonomických aktivit českých firem na zahraničních trzích.

České společnosti již podnikající v Číně, či firmy aktivně zvažující svoji dlouhodobou přítomnost na tomto trhu, mohou díky tomuto programu využít služeb místních expertů, kteří jim pomohou například při zajištění kontinuity obchodních styků a řešení logistických a jiných problémů spojených s mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s epidemií covidu-19.

Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

V době omezení pohybu osob mohou tyto subjekty mimo jiné firmám pomoci zajistit osobní styk a dohled nad jejich aktivitami v místě. Program je financován ze sdružených prostředků určených z mezirezortního společného nástroje na podporu ekonomické diplomacie.

Letošní rok byl prvním, kdy velvyslanectví tento projekt realizovalo. Dle zpětné vazby od zástupců tří českých firem zapojených do programu byla jejich očekávání přínosů programu plně naplněna. Implementátor projektu, společnost Shenzhen Nongchao International Consulting, poskytl těmto firmám služby související především s vypracováním obchodních plánů vstupu na trh, zajištěním certifikací a registrací produktů, marketingovou podporou, založením společnosti, vytvářením dodavatelských a partnerských sítí v Číně apod.

Podnikání v Číně je náročné. Cílem programu PROPEA je pomoci českým firmám k úspěšnému a dlouhodobému působení na tomto trhu. Vstup na trh je v naprosté většině případů složitý a časově velmi náročný. Trh však skýtá zajímavé příležitosti i v souvislosti s politikou vedení země akcentující růst domácí poptávky, tedy investic a zejména spotřeby.

Analytikové předpokládají, že soukromá spotřeba v Číně, jež dosahuje pouze 39 % HDP a velmi tak zaostává za průměrnými 55 % v případě dalších velkých ekonomik, bude v tomto desetiletí rapidně růst. Do roku 2030 se očekává její zdvojnásobení.

Maloobchodní prodeje zaznamenaly v Číně v roce 2020 meziroční pokles 3,9 %. Prodeje prostřednictvím elektronických online platforem však meziročně vzrostly o 14,8 % a dosáhly závratné sumy 1,8 bilionu USD s téměř 30% podílem na celkových maloobchodních prodejích. Tento trend dle dostupných dat pokračuje i v roce 2021.

Co je pro české firmy velkou příležitostí je v letošním roce rapidně rostoucí podíl tzv. cross-border e-commerce, který v roce 2019 činil pouze 1,8 % z celkového e-commerce prodeje. Využití tohoto nástroje, který představuje velmi efektivní cestu exportu, je mimo jiné předmětem jednoho z projektů na podporu ekonomické diplomacie (PROPED), který v letošním roce Velvyslanectví ČR v Pekingu realizovalo.

Více informací o e-commerce naleznete v článku Český národní pavilon na čínské e-commerce platformě.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pekingu (Čína). Autor: Ladislav Horák, vedoucí obchodně-ekonomického úseku.

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme