Projekt Artistic pomáhá začínajícím podnikatelům zrealizovat podnikatelské nápady

Účast na workshopech Jihočeské hospodářské komory, pořádaných díky projektu Artistic, je dle zpětné vazby účastníků velmi přínosná a pomáhá s rozjezdem jejich podnikatelských nápadů. Jelikož dle statistik v loňském roce vzniklo nejvíce podnikatelských subjektů od roku 2007 a Češi mají o podnikání stále zájem, komora v červnu uspořádá hned dva nové workshopy pro odborníky z oblasti kultury a cestovního ruchu i začínající podnikatele.„Workshop Od nápadu k realizaci byl velmi přínosný. Profesionální lektoři nám zprostředkovali pohled do oblastí, o jejichž důležitosti sice tušíme, ale mnohdy je neumíme správně uchopit. Na mnoha příkladech z praxe ilustrovali přínos jednotlivých technik a přístupů. Aby nezůstalo jen u suché teorie, vyzkoušeli jsme si aplikovat předávané poznatky přímo na míru našim potřebám a záměrům. Zpětná vazba od lektorů i ostatních účastníků nám pak dala tušit, jestli se ubíráme správným směrem,“ sdělila paní Hanzliková Vašková, účastnice workshopu.

Další z účastnic, paní Monika Vrhelová, hodnotí akci a její přínos následovně: „Workshop byl na vynikající úrovni a odnesli jsme si z něj skvělý nápad, co rozjet na našem statku, aby nám podnikání brzy neslo peníze. Rovněž přednášející byli odborníci na správném místě. Uvědomujeme si přidanou hodnotu přednášek, ale i hodnotu, jakou by podobný celodenní workshop stál, kdybychom si ho museli platit sami.“

Dle údajů společnosti Bisnode vzniklo vloni 32 187 nových společností, nejvíce od předkrizového roku 2007. Jihočeský kraj však podle statistik nepatří ke krajům s největším nárůstem. Oproti metropolím jako je Praha, Brno či Ostrava, kde vznikla více jak polovina začínajících firem, založilo v Jihočeském kraji nově podnikání jen 1 105 firem, což je dle údajů společnosti Bisnode pouze 3,43 % z celkového počtu. Přesto, jak napovídají výše zmíněná čísla, mají Češi o podnikání stále větší a větší zájem, který je podpořen stabilní ekonomickou situací a ekonomickým růstem.

Podpořit začínající podnikatele se startem podnikání se proto Jihočeská hospodářská komora (Jhk) rozhodla prostřednictvím workshopů Od nápadu k realizaci. Během dubna a května uspořádala Jhk již dva workshopy, které ve spolupráci s odborníky ze startupové platformy Busyman.cz pomohli prvním dvanácti zájemcům o podnikání získat povědomí a potřebné znalosti z oblasti obchodu, financí či marketingu. Právě tyto oblasti jsou důležité pro plánování a rozjezd podnikání.

Jhk realizuje workshopy v rámci mezinárodního projektu Artistic financovaného z operačního programu Interreg Central Europe, který je zaměřený na zhodnocení nehmotného kulturního dědictví. Současně usiluje Jhk o vytvoření sítě kulturních mediátorů, které díky proškolení budou umět poskytnout začínajícím podnikatelům základní informace o podnikání a poskytnout jim podporu v rámci své regionální působnosti. Do spolupráce se zapojili jak zástupci z místních akčních skupin v rámci Jihočeského kraje, tak destinačních managementů Jihočeské centrály cestovního ruchu, ale také zástupci muzeí či odborní pracovníci měst a obcí v jejichž působnosti je právě oblast kultury a cestovního ruchu.

V červnu komora uspořádá hned dva další workshopy. Konat se budou na Jihočeské hospodářské komoře se sídlem Husova 9, České Budějovice, a to ve dnech 7. a 21. června 2019, přičemž první termín je určen začínajícím podnikatelům a ten druhý kulturním mediátorům. Šanci zapojit se mají všichni. Workshopy jsou díky podpoře z Evropské unie bezplatné a pro účast stačí se registrovat na internetových stránkách www.jhk.cz.

Zdroj: Jihočeská hospodářská komora

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme