Projekt britské vlády k alternativnímu pohonu zemědělských strojů

Dosažení cíle uhlíkové neutrality je jedním z důvodů snahy o elektrifikaci vozidel. Roste proto naléhavost přechodu na čistší technologie.

V zemědělství však alternativní způsoby pohonu těžkých strojů zatím nedosahují úrovně strojů poháněných fosilními palivy. Ve snaze změnit tuto situaci vláda UK přislíbila investovat 80 milionů liber do technologií jako výkonná elektronika, elektrické stroje a motory.

Ilustrační foto

V rámci projektu Driving the Electric Revolution Challenge Ministerstva pro podnikání, energetiku a průmyslovou strategii UK je již druhým rokem financována řada projektů, které se přímo zabývají elektrifikací v zemědělství.

V rámci tohoto projektu probíhá spolupráce se společností KNT (Knowledge Transfer Network) v UK, která prováděla konzultace se zástupci zemědělského průmyslu ohledně přijetí a zavedení elektrických zemědělských strojů. Ty ukázaly, že jeden z největších problémů pro elektrifikaci představují traktory. Hlavními důvody, které zástupci uváděli, byla cena a nedostatečná kapacita baterií. Traktory mají dlouhý pracovní cyklus, často vykonávají 12-15 hodin nepřetržité práce během sklizňové sezóny, a získat čas na jejich nabíjení je problém.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Pro elektrifikaci jsou vhodnější malé autonomní stroje, jako například roboti pro postřik plodin. Ty jsou již úspěšně nasazovány ve sklenících. Běžná zemědělská praxe však zatím těžké stroje vyžaduje, a proto je otázka, jestli nebude nutné přehodnotit a změnit zemědělské systémy tak, aby vyhovovaly menším strojům. Problémem ve venkovských zemědělských oblastech může být, že takovéto stroje vyžadují 4G nebo 5G připojení k internetu.

U těžkých zemědělských strojů se proto nedá v krátkodobém horizontu předpokládat přechod k elektrickému pohonu i proto, že farmy v UK nemají dostatečně silnou elektrickou síť.

Krátkodobým řešením by podle zástupců průmyslu mohla být syntetická nefosilní paliva pro spalovací motory. Nízkouhlíková syntetická paliva by mohla být odrazovým můstkem a potenciálně i dlouhodobým řešením pro vozidla s velmi vysokým výkonem, u nichž je elektrifikace nepraktická.

Autoři: Paul Wilkins a Tibor Angyal, místní zástupci ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Londýně. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku. Zdroj.

• Teritorium: Evropa | Velká Británie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme