Projekt české humanitární pomoci Peru završen předáním potravin indiánské komunitě Shipibo-Konibo

Dne 30. září 2020 byl završen humanitární projekt ČR, při němž ČR darovala Peru 3,5 milionu CZK na pomoc nejzranitelnějšímu obyvatelstvu v Limě.

Foto: Zastupitelským úřad ČR v Limě

Dne 30. září 2020 Velvyslanectví ČR v Limě předalo indiánské komunitě Shipibo Konibo 300 potravinových košů. Jednalo se o poslední aktivitu v rámci humanitárního projektu podepsaného 9. července 2020 mezi Velvyslanectvím České republiky a Magistrátem města Lima, jehož prostřednictvím Česká republika darovala Nadaci Lima 3,5 milionu Kč.

Z těchto prostředků byly zakoupeny potravinové koše, toaletní potřeby, ochranný materiál proti covidu-19 a rychlotesty, to vše pro nejzranitelnější populaci Limy a na pomoc venezuelským migrantům, kteří byli cílem tohoto projektu.

Dodáním 300 potravinových košů pro komunitu indiánského obyvatelstva Shipibo Konibo tak byl oficiálně uzavřen český humanitární projekt, který trval od července 2020 a díky němuž se dostalo pomoci velkému množství lidí. 

Peru tuto pomoc velice oceňuje. Velvyslanectví ČR prezentovala zástupkyně vedoucího mise a konzulka Jana Dušková. Doprovázela ji manažerka projektu Nadace Lima Kathia Vidal a reprezentant komunity Shipibo-Konibo pan Carlos Pimentel.

Velvyslanectví České republiky děkuje Nadaci Lima a primátorovi města Lima panu Jorge Muñozovi za spolu-organizaci tohoto projektu, stejně jako všem ostatním, kteří se na něm podíleli (městská část La Victoria, UNHCR, představitelé venezuelských uprchlíků a indiánského obyvatelstva v Limě) a díky nimž se pomoc České republiky dostala přímo do rukou obyvatel Limy.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Limě (Peru).

• Teritorium: Peru
• Témata: Rozvojová spolupráce

Doporučujeme