Projekt české transformační spolupráce usnadní inkluzi osob se zdravotním postižením v Kosovu

Český projekt transformační spolupráce pod názvem Usnadňování inkluze, využívání talentů a vytváření širšího povědomí o zaměstnávání osob se zdravotním postižením bude v roce 2021 realizován na platformě spolupráce s Kosovským fórem lidí se zdravotním postižením.

Zaměstnanost a integrace osob se zdravotním postižením na trhu práce je jednou z hlavních výzev kosovské společnosti. Účelem projektu je pochopit politiky zaměstnanosti OZP, jaké jsou výzvy a výhody těchto politik a navrhnout doporučení, jak zlepšit situaci osob se zdravotním postižením na trhu práce.

Realizace společného projektu byla zahájena dne 29. dubna 2021 podepsáním smlouvy mezi Velvyslanectvím České republiky a Kosovským fórem osob se zdravotním postižením. Dohodu za českou stranu podepsal vedoucí mise Pavel Bílek, za kosovskou předseda Kosovského fóra osob se zdravotním postižením Bujar Kadriu.

Velvyslanectví v Prištině v letošním roce realizuje projekt rozvojové pomoci ve spolupráci s Kosovskou asociací nevidomých a školou pro nevidomé děti ve městě Peja.

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Kosovské republice Pavel Bílek předal dne 21. dubna 2021 Kosovské asociaci nevidomých pomůcky v hodnotě více než 16 tisíc EUR určené k výuce nevidomých a slabozrakých dětí v Centru pro nevidomé ve městě Peja. Slavnostního předání se zúčastnila kosovská ministryně školství, vědy, technologií a inovací Arbërie Nagavci, ve svém vystoupení poděkovala ČR za poskytnutí pomoci nevidomým dětem.

Realizace tohoto společného projektu byla zahájena teprve 9. března 2021 podepsáním smlouvy mezi Velvyslanectvím České republiky a Kosovskou asociací nevidomých, jejímž členem je i Centrum pro nevidomé děti. Je to jediná instituce v Kosovu specializující se na vzdělávání a pomoc nevidomým a slabozrakým dětem od předškolního věku až po mladé lidi středoškolského věku.

Díky české finanční pomoci mohou jeho žáci začít využívat další přístroje pro psaní v Braillově písmu, mluvící zápisníky pro nevidomé a také novou braillskou tiskárnu ke své výuce ještě v letošním školním roce.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Prištině (Kosovo).

• Teritorium: Evropa | Kosovo | Zahraničí

Doporučujeme