Projekt Climate Community Lab: Na komunitní iniciativy v uhelných regionech je možné získat grant ve výši 30 000 eur

Projekt Climate Community Lab byl založen v roce 2020 z iniciativy EIT Climate-KIC s cílem propojit jednotlivce a organizace se zájmem o opatření v oblasti klimatu ve střední a východní Evropě.

Na právě skončené konferenci o klimatu COP26 zazněla další prohlášení o tom, že Evropa se do roku 2050 odkloní od uhlí. Výzvou zůstává plánování budoucnosti regionů založených na uhelné ekonomice, kterou se již zabývá iniciativa Climate Community Lab, jejímž cílem je podpořit obyvatele těchto regionů v odklonu od fosilních paliv.

Rekultivace výsypky Obránců Míru a v pozadí lom ČSA, kde bude ukončena těžba uhlí již na konci roku 2024 a ekologická obnova zde má potenciál ze všech hnědouhelných lomů. | Markéta Hendrychová

Stále je možné se do ní zapojit účastí na workshopech, které budou rozvíjet nápady pro post-uhlíkovou budoucnost. Iniciativa je otevřená všem a na nejlepší nápady čeká grant ve výši 30 000 eur. 

Úkolem projektu CEE Community Lab je podporovat místní komunity a jednotlivce, kteří aktivně bojují proti změně klimatu.   Laboratoř se také stala inkubátorem pro akce, který nabízí konkurenční příležitosti pro finanční a poradenskou podporu. 

V letošním roce se EIT Climate-KIC společně s týmem partnerských organizací – 4CF, Varšavskou univerzitou a Impact Hubem Praha zaměřuje na nápady na podporu transformace uhlíkových regionů směrem k udržitelné budoucnosti. 

Adapterra Awards: Zabodovaly les bez pasek či zelený domov pro seniory

Aktivisté a instituce z Polska, Rumunska a České republiky budou společně vytvářet různé scénáře vývoje a změn ve svých regionech a aktivně se podílet na procesu transformace. Plánovaná setkání jsou otevřena nejen institucím a místním samosprávám, ale především aktivistům, lokálním lídrů komunit a nevládním organizacím. Programu se již účastní zástupci Slezského a Lodžského vojvodství, regionu Valea Jiuli v Rumunsku a Pohornické krajiny z České republiky.

„Účinná a přiměřená transformace uhelných regionů se neobejde bez účasti jejich obyvatel. Budoucnost těchto míst je v jejich vlastních rukou,“ říká Joanna Sabat, vývojářka ekosystémů pro střední a východní Evropu, EIT Climate-KIC. „Udržitelnost, odklon od ekonomiky založené na fosilních palivech, budoucnost měst a regionů závislých na uhlí vyžadují aktivní komunity a úspěšné lokální projekty, které chceme finančně i věcně podpořit prostřednictvím komunitní laboratoře,“ dodává.

Prvním krokem k získání grantu je účast na bezplatném interaktivním online semináři Futures Literacy LAB, který se uskutečnil 18. listopadu 2021

Účastníci hledali odpovědi na otázky, jak bude vypadat život v jejich regionu po roce 2050. Porovnávali si připravené scénáře budoucnosti s dostupnými alternativními vizemi. Hlavním cílem webináře bylo rozvíjet schopnost vytvářet alternativní scénáře a využívat je k vidění nových možností transformace již dnes. 

Druhým krokem účasti v komunitní laboratoři CEE a získání grantu je účast na třídenním intenzivním online workshopu IdeaLab 2021, který je naplánován na 24.–26. listopadu 2021. Během něj budou vytvořeny a rozvíjeny nápady, které získají podporu EIT Climate-KIC.

Registrace do programů IdeaLab a Futures Literacy Laboratory

Tisková zpráva EIT Climate-KIC

• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme