Projekt dvouměstí stimulem ekonomického rozvoje čínského západu a příležitostí pro české firmy

V Čcheng-tu byl představen velkorysý plán vytvoření ekonomického clusteru tvořeného městy Čcheng-tu a Čchung-čching a přilehlými oblastmi. V podstatě se jedná o spojení dvou samostatných megalopolí do jednoho velkého ekonomického celku, jehož cílem je vyzdvižení ekonomického významu nového dvouměstí. 

Dvouměstí Čcheng-tu – Čchung-čching se má stát centrem vědeckých a technologických inovací vyvíjených v rovnováze s vysokou životní úrovní a kvalitou života. Dopravní infrastruktura bude zkvalitněna a obě města, doposud spojena rychlovlakem dosahujícím rychlosti 300 km/hod., budou spojena novou tratí, po které bude jezdit vlak rychlostí 400 km/hod., čímž se sníží čas nutný k přepravě osob mezi městy na 40 minut.

Nejprve několik čísel ke clusteru Čcheng-tu – Čchung-čching: HDP činí 7 trilionů RMB, pokrývá oblast 185 000 km2, obývá jej 110 mil. obyvatel, úroveň urbanizace dosáhla 58,5 %, roční HDP na osobu činí 62 588 RMB.

Osm hlavních úkolů clusteru Čcheng-tu – Čchung-čching – sektorové příležitosti i pro české firmy:

 • a) zlepšení konektivity:
  • Chengdu Hub sestávající z 9 tratí pro rychlovlaky (nový rychlovlak Čcheng-tu – Čchung-čching viz výše), 5 klasických železnic a 3 železničních okruhů, s cílem zkrátit cestu mezi nejvýznamnějšími městy clusteru na 1 hodinu; propojit Čcheng-tu a Čchung-čching s hlavními městy okolních provincií tratí zkracující cestu na 3 hodiny; velké ekonomické oblasti východu mají být dosažitelné vlakem do 8 hodin;
  • sítě 5G, průmyslový internet, umělá inteligence;
  • zdroje čisté energie národní úrovně, rozvoj energetické sítě Sečuán – Čchung-čching;
  • výstavba rezervoárů čisté vody;
 • b) využití komplementárních výhod jednoho průmyslového systému s klíčovými odvětvími zahrnujícími technologicky pokročilou výrobu, mezinárodní turistiku, finanční centra, centra spotřeby, zemědělská centra.
 • c) regionální spolupráce v inovacích – zřízení vědeckého inovačního centra, nalézání řešení pro klíčové technologické problémy, optimalizace prostředí pro vývoj inovací a rozvoj podnikání v této sféře;
 • d) reforma institucí, jejích mechanismů a systému posílením regionální spolupráce, oddělení ekonomické části od části administrativní, zintenzivnění reformu využívání půdy, vytvoření obchodního prostředí světové úrovně;
 • e) prohloubení mezinárodní spolupráce (zatím bez uvedení dalších podrobností);
 • f) zřízení mezinárodního centra OBOR, podpora otvírání dalších generálních konzulátů, podpora mezinárodním organizacím, kulturní vyzdvižení Sečuánu – Čchung-čching na světová fóra;
 • g) posílení spolupráce v ochraně životního prostředí výstavbou regionální struktury ekologické bezpečnosti, snižováním znečištění ovzduší, výstavbou městských parků, využívání nových možností pro „čistý“ rozvoj;
 • h) další rozvoj a posílení dosažitelnosti veřejných služeb, mj. rozvojem smart cities technologií.

V neposlední řadě je třeba zmínit, že v Čcheng-tu bude na přelomu roku 2020/21 otevřeno druhé mezinárodní letiště, čímž se Čcheng-tu stane jedním z několika málo čínských měst, jež takovou mezinárodní leteckou konektivitou disponují. 

Závěrem je možno poukázat na fakt, že i přes obtíže a omezení v cestování se české firmě ELDIS daří realizace dodávky radarů pro nové mezinárodní letiště v Čcheng-tu. Dokončení výstavby letiště bude přitom již součástí projektu Chengdu – Chongqing Economic Cluster.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Čcheng-tu (Čína). Autor: Roman Musil, ekonomický konzul.

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme